Loading...
Loading...

Predstavujeme vám: OSBD Žilina

Prestavujeme vám Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina, ktoré je jedno z najväčších v stredoslovenskom kraji. O tom, ako družstvo funguje a čím je zaujímavé, sme sa porozprávali s Bc. Milanom Piliarom, predsedom predstavenstva tohto družstva. Pán Piliar, ako ste sa dostali k družstevníctvu? Členom družstva som sa stal v roku 2002 kúpou bytu s prevodom členstva. Moje aktivity začali už v roku 2008 ako jedného z vlastníkov pri riešení požiadaviek na obnovu bytového domu, v ktorom som býval. Vlastníci ma v roku 2009 [...]

2019-07-24T11:17:12+02:001. júna 2018|Kategórie: Správa budov, Iné|

Pozvánka na odborný seminár o požiarnej bezpečnosti stavieb

Združenie EPS SR pozýva odbornú verejnosť na seminár s názvom Využitie EPS v ETICS – Legislatíva – Požiarna bezpečnosť stavieb. Podujatie sa bude konať 16. mája 2018 v Agroinštitúte v Nitre. Účasť na seminári je bezplatná. Odborný seminár organizuje Združenie EPS SR v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) a Slovenskou komorou architektov (SKA). Cieľom seminára je sprostredkovať odbornej verejnosti najnovšie poznatky z aktuálnej legislatívy v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb pri [...]

2019-07-26T16:10:15+02:0030. apríla 2018|Kategórie: Správa budov, Protipožiarne zariadenia, Iné|

Bratislava má najlepšie obnovený bytový dom za rok 2017

Už 10 rokov oceňujeme najlepšie obnovené bytové domy na Slovensku. Jubilejný 10-ty ročník priniesol šťastie domu na Prievozskej ulici v Bratislave, ktorý získal 1. miesto za najlepšie obnovený bytový dom a zároveň aj cenu za architektonické stvárnenie. Ceny odovzdali na medzinárodnom veľtrhu CONECO/RACIOENERGIA. Presne 10 rokov organizuje Prvá stavebná sporiteľňa spolu so Združením pre podporu obnovy bytových domov a vydavateľstvom odborných časopisov V.O.Č. Slovakia súťaž o najlepšie obnovený bytový [...]

2019-07-26T16:15:29+02:0023. apríla 2018|Kategórie: Správa budov, Iné|

BAUMIT – Firma časpisu Správca bytových domov za rok 2017

Za úspešnou značkou Baumit s 30-ročnou tradíciou sa skrýva vízia, z ktorej vyplýva misia – poslanie. A Baumit si stojí za jasnými hodnotami. Sledujeme ich už dlho. Stabilných. Vysoko odborných výrobcov špičkových materiálov. Špecialistov na zatepľovanie a obnovu bytových domov. Proste BAUMIT. Ako každý rok, aj tohto roku udeľuje Vydavateľstvo odborných časopisov za časopis Správca bytových domov prestížne ocenenie Firma časopisu. Za rok 2017 ho dostane na konferencii Správa budov 2018 spoločnosť BAUMIT. [...]

2019-07-29T12:30:31+02:0020. februára 2018|Kategórie: Správa budov, Iné|

Semináre v Českej Republike: Akademie pro bytové domy

Vzdělání pro chytré a úsporné bydlení. To je hlavné motto seminárov, ktoré organizuje Akademie pro bytové domy v Českej republike. Nakoľko nás odbornosť a vzdelávanie ako správcov, tak aj spoločenstiev bytových domov zaujímajú, prijali sme pozvanie zúčastniť sa v polovici novembra semináru v Prahe. Témou bola „Budúcnosť bytových domov“, čo je téma, ktorá by nepochybne zaujímala nielen slovenských správcov, ale určite aj všetkých vlastníkov. Zaujímalo nás preto všetko, čo sa Akademie týka... Na internetovej stránke sa [...]

2019-07-29T13:31:21+02:005. januára 2018|Kategórie: Správa budov, Iné|

Predstavujeme vám podmienky Súťaže NAJLEPŠIE OBNOVENÝ BYTOVÝ DOM 2017

Čitatelia nášho časopisu majú možnosť už niekoľko rokov sledovať súťaž o „Najlepšie obnovený bytový dom“, ktorú organizujú vyhlasovatelia súťaže: Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. (ďalej len PSS, a. s.), V. O. Č. SLOVAKIA, s. r. o., vydavateľstvo odborných časopisov, časopis „Správca bytových domov“ a Združenie pre podporu obnovy bytových domov, ktoré je zároveň odborným a organizačným garantom súťaže. V nasledujúcich riadkoch prinášame tohoročné podmienky súťaže.   Termín konania súťaže Súťaž sa koná v termíne od 1. 1. 2018 [...]

2019-07-29T13:45:28+02:004. januára 2018|Kategórie: Správa budov, Iné|

45. výročie založenia Bytového družstva Prešov

Bytové družstvo Prešov je jeden z najväčších správcov bytového a nebytového fondu na Slovensku. Bytové družstvo je zapísané v podnikovom registri od 15. novembra 1972. Dnešnú podobu nadobudlo OSBD Prešov 16. 5. 1973, kedy sa uskutočnilo spoločné zhromaždenie delegátov 53 družstiev, ktorí súhlasili s integráciou do jedného Okresného stavebného bytového družstva so sídlom v Prešove. A keďže čas neúprosne beží, v novembri tohto roku uplynulo už 45 rokov od vzniku tohto správcu. Také okrúhle výročie sa patrilo osláviť, čo družstevníci [...]

2019-07-29T14:07:21+02:003. januára 2018|Kategórie: Správa budov, Iné|
Go to Top