Vitajte na www.tzbportal.sk!

TZBportál je najväčší slovenský portál z oblasti TZB, správy budov a stavebníctva. Je denne aktualizovaný a poskytuje najaktuálnejšie informácie z týchto oblastí, odborné články od renomovaných odborníkov a firiem z domova aj zo zahraničia.

Tzbportál má tri sekčné podstránky: Správa budov, Stavebníctvo, Kúrenie-voda-plyn. Každá z nich sa venuje konkrétnejšie svojej oblasti, okruhom a problematikám. Podstránky majú rozdelené články do jednotlivých podkapitol. Podľa hľadaného výrazu nie je problém nájsť článok, resp. tematiku, o ktorú sa návštevník stránky zaujíma.

Na podstránkach nájdete:

SPRÁVA BUDOV

odborné a firemné články o technických novinkách, postupoch a riešeniach pri obnove bytových domov, o produktoch pri zateplení, pri výmene okien, výťahov, stúpačiek, oprave balkónov, striech a iné. Ďalej poskytuje najnovšie informácie o rozúčtovaní tepla, legislatívnych, technických a finančných riešeniach pre bytové domy.

STAVEBNÍCTVO

zaujímavé informácie o nových stavebných mate­riáloch a výrobkoch. Obsah tvoria odborné články s technickým popisom materiálov. Ďalej poskytuje informácie o strechách, strešných krytinách, fasádach a zatepľovaní, technológiách, stavebnej mechanizácii, konštrukciách a podobne.

KÚRENIE — VODA — PLYN

informácie o aktuálnych trendoch v oblasti vykurovania, vykurovacích systémov, vody, plynu, kanalizácie, klimatizácie, chladenia či vzduchotechniky. Odborné články o potrubiach a armatúrach, meraní a regulácii a sanite, Zahŕňa informácie z oblasti úspor energií, využívaní obnoviteľných zdrojov energie, solárnych systémov, tepelných čerpadiel.