Výklad novely zákona 182/93 Z.z.

Vážení správcovia, v poslednom čase sa stretávame s rôznymi výkladmi novely zákona 182/93 Z.z., ktorá sa týka problematiky DOMOVÉHO PORIADKU. Nakoľko je to téma, ktorá sa týka VŠETKÝCH správcov  bez ohľadu na to,  či sú /alebo nie sú,  členmi nejakého združenia, pripravili sme pre všetkých anketu. Čoho sa týka: Domovým poriadkom sa podľa § 2 ods. 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z.z. [...]