Loading...
Loading...

Stupačky sú hrdinom kvalitného bývania

Stupačky majú v bytových domoch dôležitú úlohu pri distribúcii vody a správnom fungovaní celého rozvodu. No v priebehu rokov sa tieto komponenty opotrebúvajú a ich materiál starnutím stráca svoje pôvodné vlastnosti, čo nám prináša riziko havárií a obmedzenú funkčnosť. Preto je dôležité zvážiť revitalizáciu týchto kľúčových častí, aby sme dosiahli vyšší komfort a zabezpečili bezpečnosť v našich domovoch.

2023-06-20T08:44:17+02:0020. júna 2023|Kategórie: Správa budov, Rozvody, Obnova bytových domov|

S monitoringom spotreby odhalíte úniky vody včas

Kvapkajúca vodovodná batéria, či pretekajúca toaleta sú najčastejšie príčiny nepovšimnutého úniku vody v domácnostiach a v nebytových priestoroch. Porucha splachovača na toalete môže viesť k strate až 25 litrov vody za hodinu, čo môže spôsobiť vysoké náklady, na ktoré sa príde až pri vyúčtovaní alebo odpočte. Úniky vody, však už dnes dokážete vďaka smart technológiám včas odhaliť.

2023-05-29T09:06:10+02:0029. mája 2023|Kategórie: Správa budov, Rozvody, Obnova bytových domov|

Vývoj spotreby vody na Slovensku

Dimenzovanie svetlosti vodovodnej siete závisí od vypočítanej potreby vody pre navrhovanú zastavanú oblasť. V posledných rokoch sa spotreba vody výrazne odlišuje od potreby vody stanovenej vyhláškou. Príspevok je venovaný analýze spotreby vody v domácnostiach na Slovensku a vo vybranom meste. ÚVOD Spotreba vody v domácnostiach je ovplyvnená najmä štýlom bývania, vekovým zložením členov domácností, ročným obdobím, technickým vybavením domácností zabezpečujúcich efektívne využívanie vody, spôsobom merania [...]

2023-03-15T15:03:57+01:0014. marca 2023|Kategórie: Správa budov, Rozvody, Obnova bytových domov|

Splachovanie v bytových domoch pitnou vodou

Všetky bytové domy, postavené v minulom storočí a časť novostavieb bytových domov využíva na splachovanie WC kvalitnú pitnú vodu. Veľa sa o tom napísalo, veľa sa analyzovalo, ale výsledok je chabý, bez výrazného dopadu na riešenie rozvodov vody v bytových domoch. Je samozrejme jasné, že počs roka máme obdobie sucha, s nedostatkom dažďovej vody, ale máme obdobia, kedy je tejto vody dostatok a vôbec sa nevyužíva, dokonca sa posiela preč [...]

2023-03-03T08:59:55+01:003. marca 2023|Kategórie: Správa budov, Rozvody, Obnova bytových domov|

Užívateľ má právo na zdravú vodu

Pandémia koronavírusu COVID-19 odkryla aspekt ľudského zdravia ako veľmi dôležitú súčasť udržateľnej spoločnosti. Voda predstavuje základnú požiadavku na život každého. Problematika kontaminácie vodovodov v budovách, hlavne po predĺženom období ich odstávky, je aktuálnou výzvou svojim vplyvom na ich opätovné bezpečné užívanie. Monitoring rizík a prevencia predstavuje nutný základ nielen pre postpandemickú prevádzku. Cieľom nášho príspevku je upozorniť na stav kontaminácie vodovodov v budovách, potrebu analýzy vplyvu rôznych faktorov na kvalitu základných parametrov vody, [...]

2022-09-02T11:48:50+02:002. septembra 2022|Kategórie: Správa budov, Rozvody, Obnova bytových domov|

Rozvody teplej vody s aplikáciou modulov

Centralizovaná výroba a distribúcia tepla a teplej vody prináša mnoho výhod, ale i nevýhod. Dlhodobo problematické je najmä rozúčtovanie teplej vody. Súčasné systémy je možné technicky vyregulovať a splniť tak normou požadované parametre kvality vody. Pri dodávke vody do bytov je reálne merané iba spotrebované množstvo. Nakoľko väčšiu časť ceny tvorí energia na ohrev, nerovnomerná teplota na rôznych miestach systému spôsobuje nepresnosti. Popisované riešenie aplikáciou modulov TV umožňuje minimalizovať rozdielne teploty na výtokoch a zároveň [...]

2022-08-11T11:29:38+02:0011. augusta 2022|Kategórie: Správa budov, Rozvody, Obnova bytových domov|

Prevádzka a bezpečnosť plynovodov

Plynovody a pripojovacie plynovody (plynové prípojky) sú zariadenia slúžiace na rozvod plynu od odovzdávajúceho miesta (výroby, ťažby, uskladnenia a pod.) až k samotným spotrebičom a zariadeniam. Spoľahlivosť prevádzky plynárenskej infraštruktúry si vyžaduje vysokú odbornosť, neustály rozvoj a nepretržité dôsledné monitorovanie stavu plynovodov a plynárenských zariadení v záujme zaistenia technicky bezpečnej, dodávateľsky spoľahlivej a zároveň ekonomicky efektívnej distribúcie zemného plynu. Ako ostatné sektory priemyslu sa aj tento „plynárenský“ posúva neustále vpred. [...]

2022-07-27T09:16:53+02:0027. júla 2022|Kategórie: Správa budov, Rozvody, Kúrenie-voda-plyn, Obnova bytových domov, Plyn|

Moderné bytové domy pre pohodlnejší život v meste

Počet obyvateľov našej planéty sa stále zvyšuje a budú vznikať ďalšie a ďalšie metropoly s niekoľkými miliónmi obyvateľov. V dôsledku toho sa zvyšuje aj dopyt po obytných priestoroch. Ubúdanie zdrojov zásadným spôsobom zmení spôsob bývania. Ďalšie trendy, ako sú digitálna transformácia a starnúca populácia, predstavujú nové výzvy pre obytné a kancelárske budovy. Pre mestské prostredie budú v budúcnosti ešte viac typické bytové domy. Rodinné [...]

2022-02-22T09:37:20+01:0023. februára 2022|Kategórie: Správa budov, Rozvody, Obnova bytových domov|

Nastal čas na zmenu – decentralizovaná príprava teplej vody v domácnostiach – nadčasové hygienické riešenie od spoločnosti Uponor

Budovy zodpovedajú za  najmenej 40% celosvetovej spotreby energie a za viac ako tretinu emisií skleníkových plynov. Preto nevyhnutne potrebujeme nové spôsoby, ako zvýšiť energetickú účinnosť budov v boji proti klimatickým zmenám spôsobených ľudskou činnosťou. Decentralizované bytové stanice Uponor Combi Port a Aqua Port významne prispievajú k dodávke energeticky úsporného teplovodného vykurovania a chladenia podľa potreby ako aj hygienickej príprave teplej vody. Nastal čas na [...]

2022-01-13T09:19:15+01:0013. januára 2022|Kategórie: Správa budov, Rozvody, Obnova bytových domov, Iné|
Go to Top