Loading...
Loading...
Loading...

Viega Megapress G – systém spojovania hrubostenných oceľových rúrok v inštaláciách plynu lisovacou technikou

Rýchlejšie, efektívnejšie a bezpečnejšie Vďaka systému Megapress G od firmy Viega je možné spájať hrubostenné oceľové rúrky lisovaním. Spoj je otázkou niekoľkých sekúnd – ide teda o podstatne rýchlejšiu metódu, než je zváranie. Lisovacie spojky Megapress G sú schválené na použitie v rozvodoch pre zemný plyn, skvapalnený plyn, vykurovací olej, motorovú naftu, pre stlačený vzduch s prímesou oleja a pre technické plyny. [...]

2023-04-13T10:51:28+02:0013. apríla 2023|Kategórie: Kúrenie-voda-plyn, Plyn|

Prevádzka a bezpečnosť plynovodov

Plynovody a pripojovacie plynovody (plynové prípojky) sú zariadenia slúžiace na rozvod plynu od odovzdávajúceho miesta (výroby, ťažby, uskladnenia a pod.) až k samotným spotrebičom a zariadeniam. Spoľahlivosť prevádzky plynárenskej infraštruktúry si vyžaduje vysokú odbornosť, neustály rozvoj a nepretržité dôsledné monitorovanie stavu plynovodov a plynárenských zariadení v záujme zaistenia technicky bezpečnej, dodávateľsky spoľahlivej a zároveň ekonomicky efektívnej distribúcie zemného plynu. Ako ostatné sektory priemyslu sa aj tento „plynárenský“ posúva neustále vpred. [...]

2022-07-27T09:16:53+02:0027. júla 2022|Kategórie: Správa budov, Kúrenie-voda-plyn, Rozvody, Obnova bytových domov, Plyn|

Pre stredne veľké sústavy: Reflex SERVITEC S

Ďalší krok k zväčšeniu odplyňovacích systémov s vákuovou rozprašovacou trubicou nadväzujúcich na Servitec Mini V hlavnej role spoľahlivosť! Prvotným účelom zavedeného odplyňovacieho systému s vá­kuovou rozprašovacou trubicou je úplné odstránenie plynových bublín a rozpustených plynov zo sústavy vykurovania alebo chladenia. Cieľom je optimalizácia prenosu tepla a energetickej účinnosti a súčasne zvýšenie prevádzkovej bezpečnosti a dlhej životnosti celej sústavy chladenia alebo vykurovania. Servitec S bol navrhnutý pre použitie v stredne veľkých sústavách, ako [...]

2019-12-10T14:10:29+01:0010. decembra 2019|Kategórie: Kúrenie-voda-plyn, Plyn|
Go to Top