Viega s.r.o.

Rýchlejšie, efektívnejšie a bezpečnejšie

Vďaka systému Megapress G od firmy Viega je možné spájať hrubostenné oceľové rúrky lisovaním. Spoj je otázkou niekoľkých sekúnd – ide teda o podstatne rýchlejšiu metódu, než je zváranie. Lisovacie spojky Megapress G sú schválené na použitie v rozvodoch pre zemný plyn, skvapalnený plyn, vykurovací olej, motorovú naftu, pre stlačený vzduch s prímesou oleja a pre technické plyny.

Prostredníctvom lisovacích spojok Megapress G, ktoré sú vyrobené z ocele 1.0308 so zinko-niklovým povlakom, je možné bezpečne spájať čierne, pozinkované, bezšvové, zvárané, priemyselne lakované alebo epoxidovou živicou povrchovo upravené oceľové rúrky. Špeciálny profilový tesniaci prvok z HNBR zaistí vždy potrebnú tesnosť lisovaného spoja, a to i v prípade, že povrch rúrok je nerovný a hrubý.

Ucelený sortiment

Tak ako vo všetkých lisovacích spojkách firmy Viega, aj v spojkách Megapress G je integrovaný osvedčený bezpečnostný prvok Viega SC-Contur, pomocou ktorého sa viditeľne prejaví netesnosť prehliadnutých nezalisovaných spojov. Po zalisovaní sú spoje rúr spoľahlivo tesné.

Sortiment systému Megapress G zahŕňa viac ako 100 položiek pre menovité svetlosti od ½“ do 2“. Okrem oblúkov a závitových prechodov sú to aj T-kusy, redukcie, príruby, skrutkové spoje a viečka.

Aby sa zabránilo prípadným zámenám s inými systémami, lisovacie spojky Megapress G majú na sebe žlté označenie a sú zabalené v žltých vreckách. Ďalším bezpečnostným prvkom sú nálepky, ktoré sa nachádzajú na každej lisovacej spojke a ktoré sa po zalisovaní odstránia, aby bolo zrejmé, že spoj je zalisovaný.

Zalisovanie spojok sa vyhotovuje prostredníctvom známych lisovacích nástrojov Viega. Okrem vzájomne zladených lisovacích čeľustí a lisovacích prstencov sú súčasťou portfólia aj praktické kufre s príslušenstvom kompatibilné s inými bežne dostupnými kuframi a vstavbami do vozidiel Sortimo. Vďaka lisovacím prstencom je možné s lisovacími spojkami ľahko pracovať aj v stiesnených priestoroch.

Vďaka systému Megapress G je možné hrubostenné oceľové rúrky spájať lisovaním rýchlo a bezpečne aj pri plynových inštaláciách. (Foto: Viega)

SC-Contur poskytuje aj pri systéme Viega Megapress G istotu nútenej netesnosti v nezalisovanom stave, čo pri montážnych prácach na stavenisku predstavuje veľkú bezpečnostnú výhodu. (Foto: Viega)

Sortiment systému Viega Megapress G obsahuje viac než 100 položiek, čo pokrýva všetky bežné prípady použitia. (Foto: Viega)

Systém Megapress

Zavedením spojovacieho systému Megapress začala Viega ako prvý výrobca využívať všetky výhody technológie rýchleho lisovania za studena aj pri inštaláciách z hrubostenných oceľových rúrok. Program s rozmermi od 3/8 do 4 palcov zahŕňa všetky dôležité komponenty, ktoré sú potrebné na pripájanie vykurovacích telies a pri inštaláciách oceľových rúrok vo vykurovacích a chladiacich zariadeniach. Systém zahŕňa aj komponenty potrebné pre priemyselné aplikácie, ako rozvody stlačeného vzduchu alebo hasiace zariadenia.