Loading...
Loading...
Loading...

Aké zmeny zákona č. 182/93 Z.z. nás čakajú?

Pred nedávnom sme vás informovali o zmene zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov s účinnosťou od 1.4.2024, následne sme vás upozornili na zmenu účinnosti zmien a teda od 1.4.2025. Vzhľadom na opakované novely a zmeny  v prečíslovaní v rámci zákonov došlo k nezrovnalostiam, kedy má čo nadobudnúť účinnosť. POZOR!!!!!  Zásadné zmeny nadobúdajú účinnosť od 1.4.2024. [...]

2024-04-08T15:39:21+02:002. apríla 2024|Kategórie: Legislatíva, Správa budov|

Schôdza vlastníkov bytov a nebytových priestorov – aké sú možné úskalia?

Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (ďalej len „zákon“) obsahuje relatívne podrobnú úpravu zvolávania schôdze alebo vypísania písomného hlasovania. Aj napriek tomu sa v dennej praxi stretávame s opakujúcimi sa otázkami a problémami týkajúcimi sa schôdze vlastníkov alebo písomného hlasovanie.

2024-03-04T10:18:38+01:0029. februára 2024|Kategórie: Legislatíva, Správa budov|

Úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania ešte výhodnejšie

Štátny fond rozvoja bývania ponúka v roku 2024 podporu vo forme úveru nielen v prospech znižovania energetickej náročnosti budov, ale v konečnom dôsledku v prospech žiadateľov - občanov. Pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov sa vytvorili možnosti ako obnoviť  svoj bytový dom kvalitne, efektívne a výhodne. Žiadateľ má možnosť získať na obnovu bytovej budovy zvýhodnený úver s veľmi výhodnou úrokovou sadzbou až do výšky 100% obstarávacích nákladov lehotou splatnosti, až na 25 rokov.

2024-01-16T11:05:12+01:0016. januára 2024|Kategórie: Legislatíva, Správa budov|

Zákon o vlastníctve bytov a NP a jeho budúca zmena

Zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov nadobudol účinnosť dňa 01.09.1993. Aktuálne znenie je účinné od 01.02.2020 po poslednej novele - zákonom č. 476/2019 Z.z.. Je to osobitný zákon, ktorý vytvára základ pre právne vzťahy týkajúce sa bytových domov. Jeho postavenie je výnimočné a zložité tým, že vzťahy, práva a povinnosti plynúce z tohto zákona dotvárajú ďalšie predpisy.

2023-12-18T12:55:33+01:0018. decembra 2023|Kategórie: Legislatíva, Správa budov|

Prenájom spoločných častí bytového domu a ich užívanie

Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov umožňuje vlastníkom bytov a nebytových priestorov prenajímať a vypožičiavať spoločné nebytové priestory, spoločné časti domu, spoločné zariadenia domu a príslušenstvo. Ide o priestory, ktoré nie sú ako súbor miestností samostatne definované na liste vlastníctva bytového domu. Tieto spoločné priestory sú v podielovom spoluvlastníctve všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v danom bytovom dome, a často sú rozhodnutím vlastníkov využívané na prenájom alebo vypožičanie.

2023-05-31T09:28:37+02:0031. mája 2023|Kategórie: Legislatíva, Správa budov|

Ako postupovať, keď vlastníci nespolupracujú

Poruchy v bytovom dome, ktoré môžu ohroziť život, zdravie a majetok Keď sa rozhodneme pre kúpu bytu, sme si vedomí čo všetko kupujeme? Mnoho vlastníkov v bytovom dome vyhradzuje starostlivosť len o svoj byt respektíve nebytový priestor. Fakt, že vlastník bytu alebo nebytového priestoru je aj spoluvlastníkom spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a pozemku je samotnými vlastníkmi posúvaný do ústrania ako [...]

2023-03-24T11:45:51+01:0024. marca 2023|Kategórie: Legislatíva, Správa budov|
Go to Top