Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky na návrh ministerstva schválili zmeny v stavebnej legislatíve a tiež upravili spôsob menovania členov predstavenstva Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania.

Pôvodný zákon o výstavbe mal začať platiť od 1. apríla 2024, poslanci však rozhodli o posune jeho účinnosti presne o rok, začne teda platiť 1. apríla 2025. Dovtedy ho ministerstvo dopravy prepracuje.

„Pôvodný zákon schválený bývalou vládou by od apríla spôsobil kolaps celého stavebného konania. Tak, ako bol pripravený, bol nevykonateľný, preto sme sa rozhodli odložiť jeho platnosť. Zároveň však zavádzame viacero noviniek, ktoré povoľovacie procesy urýchlia o celé mesiace, v niektorých prípadoch až o roky,“ povedal minister dopravy Jozef Ráž.

Medzi zmeny patrí napríklad tzv. fikcia súhlasu, ktorá znamená, že ak obec do 60 dní nevydá stanovisko ku konkrétnej stavbe, berie sa to tak, že s ňou súhlasí. Zavádza sa aj možnosť spojiť územné konanie so stavebným, ak s tým bude úrad súhlasiť. Dôležitou zmenou je aj to, že hlavný objekt sa bude povoľovať na rovnakom úrade ako vedľajšie, teda pri povoľovaní domu na rovnakom úrade vybavíte aj povolenia pre príjazdovú cestu či prípojky. Každá z týchto zmien aj samostatne prinesie časovú úsporu pre občanov minimálne v ráde mesiacov.

Poslanci tiež odsúhlasili, že členov predstavenstva Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania bude vymenúvať členská schôdza agentúry. Zároveň sa zo zákona vypúšťa sedemročné funkčné obdobie členov predstavenstva.

„Myšlienka existencie takejto agentúry nie je zlá, ale od začiatku to bolo celé pomerne neštandardne nastavené, čo mimochodom, konštatovala aj pani prezidentka. K samotným stanovám agentúry a základným dokumentom sme sa pomerne krkolomne dostali len minulý týždeň, čo je asi najlepším dôkazom toho, že si žiada zmeny,“ dodal minister dopravy.

Zdroj: www.mindop.sk