Čitatelia časopisu Správca bytových domov si už zvykli na to, že Vydavateľstvo odborných časopisov oceňuje každoročne jednu spoločnosť, s ktorou spolupráca za minulý rok bola nad rámec štandardu. Za rok 2023 získala prestížne ocenenie „Firma časopisu Správca bytových domov“ spoločnosť, ktorej kvalita prevedených prác, individuálny prístup a starostlivosť o svojich zákazníkov predčila ostatné. Spoločnosť Strechy 92 s.r.o. nemusíme už našim čitateľom predstavovať. Napriek tomu sme poprosili pána Ing. Josefa Slánského, konateľa tejto spoločnosti, o pár slov o firme, ktorá patrí medzi najkvalitnejšie nielen v Čechách, ale aj na Slovensku.

Môžete nám prezradiť niečo o histórii Vašej spoločnosti?

Firma Střechy 92 s.r.o. vznikla v roku 1995 a její počátky sahají už do roku 1992. V počátku se firma zabývala jen projekční činností a v roce 1995 začala vyrábět příhradové vazníky. Potřeba zdokonalovat produkty vedla   k výstavbě výrobní haly ve Vlachovicích s modernými technologiemi jako CNC stroj na opracovaní dřeva, CNC zpracování plechů, laserová projekce vazníků či automatizovaná výrobní linka. V roce 2010 vznikla dceřiná společnost na Slovensku, Strechy 92 s.r.o. so sídlem v Trenčíne. V roku 2022 bylo vybudované nové dělící a skladovací centrum pro lepené lamelové dřevo (LVL). V tomto čase má firma v Čechách a na Slovensku už více než 1300 realizací.

Aké je Vaše portfólio prác?

Naše firma se věnuje:

  • rekonstrukci plochých střech panelových domov technologií „RpSt“ – zastřešení původních plochých střech bytových domov novými šikmými
  • výrobě dřevěných příhradových vazníků se styčníkovými deskami,
  • výrobě dřevěných pohledových vazníků MKD so skrytými spoji (např. Haly a sportovní objekty)

Ploché strechy sú pre Vás predpokladám nosné. Aké problémy vnímate pri obnove striech?

Ať už se jedná o rekonstrukci v systému ploché nebo šikmé střechy… aby byla rekonstrukce úspěšná, je nutné vypracovat kvalitní realizační projekt, kde jsou přesně popsány navržené skladby, detaily a specifikovány parametry všech použitých materiálů. Součástí tohoto projektu by běla být i statická část, která řeší především kotvení nových skladeb a také přitížení konstrukce.

Bohužel tyto podmínky nejsou často splněny, a tak dochází chybám, které jsou dány nejen nízkou životností použitých materiálů, ale velmi často také nedostatečným vyspádováním střech, popř. nedostatečným kotvením proti účinkům sání větru.

Samostatnou kapitolou je návrh střechy s předpřípravou pro fotovoltaiku, kde je nutné dodržet celou řadu podmínek jako je statika původních střešních panelů, životnost krytiny (minimálně tak jako fotovoltaiky), tuhost střešního pláště, požární odolnost (B-ROOF T3) a další.

Aké nové technológie ponúkate pri obnove striech?

Aby bylo dosaženo maximální životnosti střešního pláště, je nutné použít nejen kvalitní krytinu, ale věnovat pozornost také jejímu kotvení a prostupům v krytině (vzduchotechniky, výlezy, antény….) Aby střecha dobře fungovala jako celek musí mít všechny části přibližně stejnou životnost. U šikmé střechy 50-70let.

Z nových technologií stojí za zmínku např:

  1. Konstrukce ze sušeného a lepeného dřeva je téměř celá předem vyrobena na CNC strojích ve výrobním závodě
  2. Oplechování konstrukce je též přesně vyrobeno na CNC a dodáno jako stavebnice
  3. Plechová krytina tl. 0,6mm s povrchovou úpravou 50um je kotvena pomocí „kalot“ v horní vlně trapézového plechu
  4. Prostupy přes krytinu jsou řešeny výhradně tekutou hydroizolací kemperol
  5. Okapy jsou opatřeny ochrannou hliníkovou síťkou s vyhříváním
  6. Vizualizace a návrh technického řešení jako součást cenové nabídky

Specifik je celá řada a detailněji jsou popsána např. na našich stránkách www.strechy92.sk

Môžete spomenúť nejaké úspešné  projekty?

Snažíme se aby všechny projekty byly úspěšné. Je radost chodit na obhlídky střech, které jsou i dvacet let staré a stále plně funkční. Realizujeme stavby po celém Slovensku a většinou tam, kde uděláme střechu, následují v budoucnu další.

Zkusím zmínit aspoň pár úspěchů:

1)Město Revúca – více než 70 realizací. Ve městě už téměř nenarazíte na plochou střechu na BD

2)Bytové domy větších rozloh (okolo deseti vchodů), kde je pro úspěšné zvládnutí nutné nasadit více pracovních skupin najednou a zároveň zajistit hladký průběh stavby. Takové větší stavby máme např. v Bratislavě, Rimavské Sobotě, Dubnici nad Váhom, Zvolenu ….

3)Nádstavba hotelu Čertov. Zde se jednalo u vytvoření nového třetího patra hotelu, včetně velkorozponových stropů z lepeného dřeva. Stavba měla rozlohu více než 500m2 a montáž stropů, prefabrikovaných stěnových panelů a střešní konstrukce nám trvala okolo dvou týdnů (celkem 9 kamionů materiálu)

U takových staveb je nutná nejen perfektní projekční příprava, ale také kvalitní zázemí ve výrobním závodě a koordinace pracovníků na stavbě.

Aké sú plány Vašej spoločnosti do budúcna?

V budoucnu bychom chtěli naši činnost rozšířit i do dalších regionů. Aktivně se věnujeme obchodní činnosti a chtěli bychom se dostat i do menších měst po celém Slovensku. I menší BD na vesnicích jsou pro nás výzvou.

Dalším cílem je pro nás stavba nové administrativní budovy a skladu v Trenčíně.

Ako vnímate spoluprácu so správcami?

Spolupráci se správci vnímáme obecně jako dobrou. Čím dál častěji správcové poptávají více systémů střech a z nich na základě cen, záruk a referencí volí ideální variantu. Vždy jsme rádi za možnost prezentace našeho řešení na schůzích. Vnímáme to jako tvůrčí kontakt, kde se nabízí pro nás možnost, při které nabíráme vědomosti a poznatky, co vlastníky zajímá a jaká je vlastně poptávka. Zjistit, o co je zájem ze strany vlastníků, chápeme jako prioritní. Od ní se potom odvíjí naše spolupráce se správci a dobře udělané dílo. Náš cíl – kterým je střecha, která pak složí bytovému domu po mnoho let.

Prestížne ocenenie  „Firma časopisu Správca bytových domov“ bolo odovzdané zástupcami časopisu „Správca bytových domov“ konateľovi spoločnosti STRECHY 92 s.r.o. p. Ing. Josefu Slánskému v rámci spoločenského večera na 15. medzinárodnej konferencii „Správa budov 2024“ v Bešeňovej dňa 10.4.2024. Spoločnosti želáme mnoho úspechov, nech sa im aj naďalej darí kvalitne prevedená práca, spokojnosť správcov ako aj samotných vlastníkov!