Loading...
Loading...

Zapojte sa do výzvy Obnov dom a získajte na obnovu domu od štátu až 19 000 eur!

Slovenská agentúra životného prostredia spustila tretiu výzvu na predkladanie žiadostí o získanie financií na obnovu rodinného domu. Aj keď sa možno prihlasovať do 28. augusta 2023, výzva je limitovaná na 10 000 žiadostí. Preto sa radšej poponáhľajte.

Vonkajšia tepelnoizolačná omietka Ytong je ideálnym riešením pre vonkajšie steny domu

Omietka je ideálnym materiálom pri omietaní  tepelnoizolačných tvárnic Ytong a stavebníci si na nej cenia najmä zlepšenie tepelnoizolačných vlastností obvodových stien. Omietka tiež pozitívne ovplyvňuje odstránenie vlhkosti zo stavby a zrýchľuje finálne úpravy stien. Práca s omietkou nie je nijako náročná a zvládne ju každý šikovný kutil Samozrejme za predpokladu, že dodrží predpísaný technologický postup. Ohľad je potrebné brať [...]

Ako vám správne zateplenie dokáže ušetriť výdavky za energie?

Správne zateplenie má výrazný vplyv na spotrebu energií potrebných na vykurovanie alebo ochladzovanie vnútorných priestorov. Prečo je tomu tak? Čo sa dozviete? Od čoho závisia izolačné vlastnosti materiálov Čo je to tepelný odpor Aké veličiny ho ovplyvňujú Čo je to súčiniteľ tepelnej vodivosti Aké sú izolačné vlastnosti sendvičových panelov Na čo sa zamerať? Kvalitné zateplenie je [...]

Zateplite svoj rodinný dom lacnejšie vďaka štátnej dotácii

Štát v priebehu najbližších štyroch rokov plánuje podporiť obnovu 30-tisíc rodinných domov na Slovensku. Súčasťou Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky je možnosť získať dotáciu na obnovu rodinného domu. Túto dotáciu možno použiť aj na zlepšenie tepelnotechnických vlastností domu formou zateplenia, využitím expandovaného polystyrénu. Prvá výzva určená na obnovu domov bude vyhlásená v treťom kvartáli v roku 2022. Cieľom investície [...]

Zatepľovať s použitím polystyrénu je optimálne pri teplote nad 5 °C

Ak sa chystáte využiť jeseň na obnovu svojho domu, veľmi neotáľajte, aby ste to do zimy ešte stihli. V prípade, že plánujete dom aj zatepliť a znížiť tak svoje výdavky za energie, urobte to čím skôr. Na zateplenie si zvoľte biely alebo sivý polystyrén a toto rozhodnutie nebudete ľutovať. „Ideálnym počasím na zatepľovanie sú mesiace, keď teplota neklesne pod 5 °C. V chladnejšom počasí [...]

Zatepľujeme fasádu

Výber tepelnej izolácie je jedným z najdôležitejších krokov v boji proti zvyšovaniu nákladov za ceny energií. Odborník z Hornbachu radí, ako vybrať vhodný izolačný materiál na fasádu. Bez ohľadu na to, či staviate novostavbu alebo sa chystáte rekonštruovať, vašim cieľom bude dosiahnuť dostatočné tepelnoizolačné parametre obálky domu. Nedostačujúca tepelná izolácia sa prejavuje rýchlym prehrievaním interiéru počas letných mesiacov, a stratou [...]

Otvorenie nového závodu na recykláciu odpadu z expandovaného polystyrénu z demolácií

V Holandsku sa 16. júna 2021 otvoril nový recyklačný závod PolyStyreneLoop, v ktorom sa bude recyklovať stavebný odpad z expandovaného polystyrénu (EPS) z demolácií starších budov. Závod tak umožňuje dať polystyrénu nový život. „Výstavba tohto závodu dokazuje, že EPS priemysel môže byť ekonomicky, sociálne a environmentálne prínosný a udržateľný. Ročne sa v PolyStyreneLoop môže recyklovať až 3 300 metrických ton [...]

Požiadajte o dotáciu na zateplenie rodinného domu

Ak ste vlastníkom rodinného domu už viac ako 10 rokov a počas tohto obdobia ste ho zatepľovali alebo menili okná, prípadne sa na komplexnú rekonštrukciu práve chystáte, požiadajte o dotáciu. Dlho neotáľajte, pretože na to máte čas iba od 18. mája do 30. júna 2021. Príspevok na zateplenie domu vo výške až 8 800 eur dostane prvých 200 žiadateľov, ktorí splnia všetky podmienky. Investícia do zateplenia sa [...]

Spoločnosť LUKYSTAV, s.r.o. sa na seminári „Čo zaujíma správcov“ zamerala na budúcnosť bytových domov po ich obnove

Pod taktovkou Združenia správcov a užívateľov nehnuteľností sa dňa 7. apríla 2021 uskutočnil online seminár, ktorý bol určený pre všetkých správcov bytových domov a nebytových priestorov  s pracovným názvom: „Čo zaujíma správcov “.  Program seminára bol venovaný financovaniu obnovy bytových domov, skúsenostiam z tlakových skúšok kotolní a plynových zariadení, precíznemu meraniu spotreby tepla a budúcnosti bývania po obnove BD. Nechýbal ani rozbor problematiky správy a súhrnu všetkých legislatívnych zmien z oblasti správy bytových domov. [...]

Go to Top