Xella Slovensko, s. r. o.

Omietka je ideálnym materiálom pri omietaní  tepelnoizolačných tvárnic Ytong a stavebníci si na nej cenia najmä zlepšenie tepelnoizolačných vlastností obvodových stien. Omietka tiež pozitívne ovplyvňuje odstránenie vlhkosti zo stavby a zrýchľuje finálne úpravy stien.

Práca s omietkou nie je nijako náročná a zvládne ju každý šikovný kutil

Samozrejme za predpokladu, že dodrží predpísaný technologický postup. Ohľad je potrebné brať aj na počasie – s omietkou nepracujte pri teplotách vzduchu a muriva nižších ako +5 °C. Podklad musí byť čistý, suchý, pevný, bez prachu a oleja alebo mastnoty. Potom sa môžete pustiť do práce, murivo navyše pred nanášaním omietky nemusíte penetrovať. Do čistej nádoby so zodpovedajúcim množstvom vody (7,5–8 lv vody pre 1 vrece 20 kg) sa za stáleho miešania pridáva suchá zmes. Na miešanie je vhodná samospádová miešačka alebo elektrické pomalobežné miešadlo. Miešať je potrebné dovtedy, kým bude mať omietka optimálnu konzistenciu. Takto spracovanú zmes nechajte odstáť min. 5 minút a znovu dôkladne premiešajte.

Omietku môžete nanášať ručne aj strojovo

Omietku naneste na stenu ručne zubovou stierkou so zubom o rozmeroch 10 × 10 mm alebo strojovo, hrúbka omietky by mala byť cca 5 – 6 mm. Následne ju prečešte zubovou stierkou so zubom výšky 10 × 10 mm. Pri nanášaní a prečesávaní sa snažte dodržať sklon stierky 45°. Pri tomto sklone zubová stierka dávkuje a rozprestiera omietku na plochu v potrebnej hrúbke a množstve.

Do vyrovnanej vrstvy vtlačte výstužnú mriežkovú tkaninu Ytong

Prekrytie stykov musí byť najmenej 10 cm. Takto pripravenú plochu potom prekryte a vyrovnajte ďalšou vrstvou omietky. Výstužná tkanina musí byť uložená v ½ až 1/3 hrúbky omietky od vonkajšieho povrchu. Dajte pozor, aby po konečnom vyrovnaní omietky nebola výstužná tkanina obnažená a aby celková hrúbka omietky bola minimálne 5 mm. Po zaschnutí (cca 5–7 dní) je možné na takto upravený podklad nanášať finálnu vrstvu. Tou môžu byť bežné minerálne, silikátové alebo silikónové štrukturálne omietky.