Loading...
Loading...

Jesenný kurz: Správa bytového fondu

Diskusie o potrebe odborného vzdelávania správcov sú už dávno za nami a stále sa hlásia na náš kurz „Správa bytového fondu“ poslucháči, ktorí sa rozhodli zvýšiť si svoju odbornú úroveň a získať osvedčenie, potrebné k zápisu do Zoznamu správcov. Na prelome mesiacov  október a november 2022 sa konal kurz pre pomerne malú skupinu potenciálnych budúcich správcov. A tento kurz sa snažil poslucháčom ozrejmiť nielen základné vedomosti potrebné k správe budov, ale aj prehľad o možných situáciách, s ktorými sa [...]

2022-11-29T08:13:51+01:0029. novembra 2022|Kategórie: Správa budov, Kurzy, školenia|

Čo priniesol I.Online seminár 2022 „Čo zaujíma správcov“?

Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností uskutočnilo dňa 22. júna 2022 prvý online seminár v roku 2022 s názvom „Čo zaujíma správcov”. Rôznorodosťou tém, ktoré boli prednášané nebol seminár určený prioritne pre správcov bytových domov ale aj pre spoločenstvá vlastníkov a samotných vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Témy, ktoré ste si mali možnosť  vypočuť  zodpovedali požiadavkám našich členov ale boli aj [...]

2022-06-28T10:08:35+02:0028. júna 2022|Kategórie: Správa budov, Kurzy, školenia|

III. online seminár „Čo zaujíma správcov “

Dňa 25. novembra 2021 sa konal v poradí tretí seminár „Čo zaujíma správcov “, ktorý sa konal prostredníctvom živého prenosu (livestreamu). Program zaujal, tak sa prenosu zúčastnilo viac správcov, ako sme predpokladali. Účastníci mali možnosť vopred zaslať otázky, na ktoré dostali odpovede. Seminár zahájil prezident Združenia správcov a užívateľov nehnuteľností – Eugen Kurimský. Zástupcovia Slovenskej sporiteľne, a.s. Ing. Stanislav Plevák a Ing. [...]

2021-12-02T09:13:34+01:002. decembra 2021|Kategórie: Správa budov, Kurzy, školenia|

Prvý online seminár ZSaUN

Nakoľko pandemická situácia pretrváva a vláda SR naďalej predlžila výnimočný stav, museli sme pristúpiť z presunu termínu konferencie „Správa budov 2021“ na nový termín: 8.- 10.9.2021 v Bešeňovej ako vždy…. Doteraz zaslané prihlášky sa automaticky presunú na nový termín. Veríme, že v septembri nič konferencii brániť nebude, už teraz sa tešíme na Vašu účasť! Čo však medzitým? Nechceli by sme členov [...]

2021-04-02T14:20:50+02:0031. marca 2021|Kategórie: Správa budov, Kurzy, školenia|

Nie kvantita ale kvalita rozhoduje o úrovni kurzu

Prijatím zákona 246/2015 Z.z. vznikla povinnosť odbornej spôsobilosti pre všetkých správcov. Jedným z dokladov, ktorý je potrebné doložiť, aby správca mohol byť zapísaný do „Zoznamu správcov“  na MDaV SR, je Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu „ Správa bytového fondu“. Tento doklad chýbal ešte niektorým správcom alebo tým, ktorí so správou začínajú. Akreditovaný kurz „ Správa bytového fondu“,  ktorý organizuje spoločnosť V.O.Č. Slovakia s.r.o., sa konal v septembri 2020 [...]

2020-10-16T10:08:43+02:0016. októbra 2020|Kategórie: Správa budov, Kurzy, školenia|

Prvý tohoročný kurz ,,Správa bytového fondu,, úspešne za nami

Začiatkom roka 2020 sa konal kurz Správa bytového fondu v Košiciach. Účastníci sa dozvedeli množstvo potrebných informácií. Veríme, že sa pozitívne premietnu do ich práce správcov. Kurz Správa bytového fondu má zo zákona 90 hodín. Kurz, ktorý absolvovali naši poslucháči, má 96 hodín. Obsahuje informácie z oblasti práva, ekonomiky, statiky, TZB (technických zariadení budov), facility manažmentu, bezpečnosti, zákonov týkajúcich sa správy a pod. Každý, kto vykonáva prácu správcu musí [...]

2020-03-31T12:36:14+02:0031. marca 2020|Kategórie: Správa budov, Kurzy, školenia|

,,Účastníci zájazdu“ úspešne absolvovali kurz Správa bytového fondu

V októbri sme odštartovali novú sériu kurzov pod názvom Správa bytového fondu. Novoakreditovaný kurz sa konal v dňoch 14. 10. – 25. 10. 2019 v Košiciach. Účastníci kurzu sa dozvedeli množstvo informácií, ktoré sa, ako veríme, pozitívne premietnu do ich práce správcov. Kurz ,,Správa bytového fondu" prebiehal dva týždne. Jeho účastníci získali množstvo vedomostí z rôznych oblastí, ktoré sa týkajú práce správcov. 96 hodín kurzu obsahuje [...]

2019-11-18T09:12:07+01:0015. novembra 2019|Kategórie: Správa budov, Kurzy, školenia|

Odborné sympózium „MANUÁL KOMPLEXNEJ OBNOVY BD“ v Banskej Bystrici

  Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností v spolupráci so Združením pre podporu obnovy bytových domov a Združením spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku zorganizovalo dňa 17. júna 2019 v priestoroch hotela DIXON v Banskej Bystrici odborné sympózium s názvom Manuál komplexnej obnovy bytových domov. Akcie sa zúčastnili zástupcovia spoločenstiev vlastníkov bytov, ako aj správcovia z Banskej Bystrice a okolia. Sympózium bolo rozdelené do 3 sekcií: I. Legislatíva II. Realizácia komplexnej [...]

2019-07-25T09:57:27+02:008. júla 2019|Kategórie: Správa budov, Kurzy, školenia|Tags: |

Odborné symózium „MANUÁL KOMPLEXNEJ OBNOVY BD“ v Košiciach

  V priestoroch kongresového hotela Centrum v Košiciach sa dňa 20. marca 2019 konalo odborné sympózium. Účastníci získali komplexné informácie týkajúce sa obnovy bytových domov.     Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností v spolupráci so Združením pre podporu obnovy bytových domov a Združením spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku zorganizovalo odborné sympózium s názvom Manuál komplexnej obnovy bytových domov. Jednotlivé združenia na akcii zastupovali ich prezidenti. Účasť na sympózium bola značná, o akciu prejavili záujem zástupcovia spoločenstiev [...]

2019-11-27T16:09:45+01:0017. apríla 2019|Kategórie: Správa budov, Kurzy, školenia|
Go to Top