Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností

Online seminár „Čo zaujíma správcov“ poznajú snáď už všetci. Naživo vysielaný seminár získal za posledné roky svojich priaznivcov a záujem o neho rastie. Do budúcna plánujeme rozšírenie „prednáškového“ seminára na „diskusný“. Nechajte sa prekvapiť. Prvý tohoročný seminár sa uskutočnil 14.2.2024 a aj keď bolo „Valentína“ a súčasne „Popolcová streda“, mnohí z Vás sa pripojili, alebo požiadali o záznam zo živého vysielania.

Dušan Fusek, Henkel Slovensko s.r.o.

Ing. Maroš Čulá, Správcovské bytové družstvo IV Košice

Program online seminára bol bohatý a prednášajúci boli z radov Združenia správcov a užívateľov nehnuteľností a firiem, ktoré už naši čitatelia poznajú. Aj preto bol záujem o prezentácie veľký. Generálnym partnerom seminárov pre rok 2024 sa stala spoločnosť HENKEL Slovensko s.r.o. S predstaviteľmi tejto spoločnosti sa budeme stretávať aj na iných podujatiach, seminároch či konferenciách. Aký bol teda program?

Zahájenie už tradične patrilo prezidentovi Združenia správcov a užívateľov nehnuteľností – Mgr. Eugenovi Kurimskému. Po ňom nasledovala prednáška generálneho partnera seminára – spoločnosti HENKEL Slovensko s.r.o. Téma bola venovaná všetkým, ktorí majú balkón: „Ako sa starať o balkón tak, aby dlho a bez porúch slúžil“ vysvetlil vlastníkom aj správcom pán Fusek zo spoločnosti Henkel Slovensko spol. s r.o. PREMIUM Poisťovňa predstavila Premiové poistenie bytových domov a priority, na ktoré si táto poisťovňa prihliada pri poisťovaní bytových domov. Pán Ing. Maroš Čulák zo Správcovského bytového družstva IV v Košiciach predstavil činnosť v svojom družstve a zameral sa aj na problematiku archivácie dokumentov, doručovania písomností ako aj nahliadania do spisov.

Peter Drga, PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Ing. Mária Hlavinková, SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS, s.r.o.

Prvýkrát sa po prestávke predstavila  spoločnosť SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS, s.r.o., ktorá v podaní pani Ing. Márie Hlavinkovej prezentovala prednáškou na tému: Komplexné riešenia SAINT GOBAIN pre obnovu bytových domov. Nasledovala téma: Výkon  správy bytových domov pod jednou strechou a jej zefektívnenie v podaní Ing. Tomáša  Pacigu zo spoločnosti resitech s.r.o. Prednáškou z praxe bola prednáška zo Stavebné bytové družstvo Trenčín.  JUDr. Jozef Kukuča, právnik družstva, prezentoval tak často opakujúcu sa problematiku: Plnenie poistných udalostí v prípade vandalizmu. Seminár ukončila prednáška výkonnej riaditeľky ZSaUN JUDr. Jany Guoth na tému: Písomné hlasovanie – ako to robiť správne a na čo si dávať pozor.

Ing. Tomáš Paciga, Resitech s.r.o.

JUDr. Jozef Kukuča, Stavebné bytové družstvo Trenčín

Výnimočne sa podarilo dodržať harmonogram a ako sa zdá, už sme sa naučili, ako čeliť technickým problémom. Všetko teda fungovalo perfektne. Za Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností by sme chceli poďakovať všetkým prednášajúcim za kvalitne pripravené prednášky a prezentáciu. Ako aj všetkým divákom a poslucháčom seminára za ich trpezlivosť a ochotu zvyšovať si svoju odbornosť v problematike správy budov.