PlanRadar, popredná platforma pre efektívnu správu a riadenie dokumentácie, procesov a komunikácie v stavebníctve, oznamuje celosvetový medziročný rast o viac ako 50 %. Prispelo k nemu dlhodobé zameranie na inovácie a strategické plánovanie, ktoré spoločnosti v roku 2023 pomohlo čeliť výzvam v odvetví aj geopolitickým zmenám.

Od svojho založenia pred desiatimi rokmi sa spoločnosť rýchlo etablovala ako jeden zo svetových lídrov na poli PropTech aplikácií (z anglických slov property & technology). Zásadný rozmach prišiel potom, čo v roku 2022 získala od investorov počas investičného kola série B približne 70 miliónov USD na ďalší rozvoj podnikania. To firme umožnilo navýšenie pracovnej sily, investícií do výskumu i vývoja a expandovania na nové trhy. Len za rok 2023 sa firma personálne rozrástla o 150 zamestnancov.

Silné zastúpenie na európskych trhoch

Rastúci vplyv spoločnosti PlanRadar je súčasne reakciou na neustále sa zvyšujúci globálny dopyt firiem po možnostiach digitalizácie v stavebníctve, rovnako ako výsledkom úspešnej osvety a transformácie odvetvia, ktoré sa dlhodobo bránilo modernizácii. Európa, ktorá je pre PlanRadar primárnym trhom, vykázala 50% nárast príjmov, a to napriek všeobecnému poklesu stavebných prác v odvetví. Ťahúne zostávajú najmä Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko a Taliansko spoločne s Veľkou Britániou. Pozoruhodný 90% nárast zákazníkov zaznamenalo Španielsko, čo signalizuje pozitívnu reakciu na európsku sektorovú nestabilitu.

Ambiciózna, ale úspešná expanzia v regiónoch MENA a APAC

Ázijsko-pacifický región rovnako ako oblasť Blízkeho východu a severnej Afriky sa ukázali ako „vychádzajúce hviezdy“, čo je v súlade s prognózami o stabilnom raste v oboch týchto regiónoch. PlanRadar je tu prítomný od roku 2022 s kanceláriami v Dubaji, Singapure a Sydney. Ázijská expanzia viedla k zdvojnásobeniu klientskej základne PlanRadaru v roku 2023, čo ukazuje veľký potenciál týchto trhov, na ktoré sa bude spoločnosť aj naďalej zameriavať.

„Cieľom je posilniť našu pozíciu v nových regiónoch, do ktorých sme expandovali. Ide o dynamické ekonomiky, v raste ktorých nadobúda stavebníctvo stále väčšiu úlohu. Chceme preto figurovať ako stabilný partner, ktorý tento rast pomáha akcelerovať. Pre PlanRadar bude rok 2024 plný noviniek okrem iného súvisiacich s uvedením niekoľkých funkcií naviazaných na umelú inteligenciu,“ komentuje Ibrahim Imam, spoluzakladateľ a výkonný spoluriaditeľ spoločnosti PlanRadar.

Strategické plánovanie v neistej dobe

Posledných niekoľko rokov bolo poznamenaných rastúcou nestabilitou, ktorá vyústila v ekonomické otrasy. To kladie rastúci tlak na spoločnosti pôsobiace naprieč regiónmi i odvetviami, stavebníctvo nevynímajúc. Devízou PlanRadaru je, že zákazníkov podporuje pomocou inovácií v získaní konkurenčné výhody tak, aby boli schopní čeliť turbulentným zmenám a naďalej prosperovať.

 „Podstatnú časť nášho obchodného modelu tvorí práca s klientmi, ktorých sa snažíme povzbudiť a pripraviť na budúci vývoj v odbore. Vďaka tomu sme boli svedkami mnohých transformácií spoločností, ktoré sa rozhodli modernizovať, optimalizovať svoje procesy a investovať do technológií. Tie sú teraz pripravené čeliť výzvam, ktoré globálna ekonomika prinesie,“ vysvetľuje Sander van de Rijdt, spoluzakladateľ a výkonný spoluriaditeľ spoločnosti PlanRadar.

Produktové novinky – ľahká využiteľnosť na prvom mieste

Zameranie spoločnosti na meniace sa požiadavky odvetvia aj spokojnosť klientov prispelo k významným inováciám vo výskume a vývoji, ktoré vyústili do implementácie nových nástrojov. V roku 2023 PlanRadar zaviedol funkciu pre riadenie dokumentov, ktorá zákazníkom umožňuje centrálne spravovať plány a dokumenty. Akékoľvek schvaľovanie je tak možné realizovať v rámci jednej platformy, namiesto toho, aby bolo rozptýlené do niekoľkých komunikačných kanálov. Systém samozrejme disponuje spoľahlivým verzovaním pre prehľadnosť aj organizáciu súborov. Táto nová funkcia používateľom pomáha spravovať plány a dokumenty od veľmi raných fáz, tj. od plánovania projektu cez výstavbu až po jeho následnú prevádzku. Centralizácia je základnou a osvedčenou funkciou PlanRadaru. Okrem toho, že zvyšuje transparentnosť, tak šetrí čas, čo firmám umožňuje sústrediť sa na dôležitejšie záležitosti ako je obchod alebo servis zákazníkom.

Spolu s priebežnými aktualizáciami a novými funkciami došlo k dvom ďalším kľúčovým vylepšeniam. Nástroj „Calendar view“ bol zavedený kvôli lepšej prehľadnosti zadávaných tiketov, ktoré sú v rôznych podobách (foto, video, audionahrávka či dokument) využívané na sledovanie úloh, podchytenie chýb a nedorobkov, zaznamenávanie denných protokolov či vytváranie kontrolných zoznamov. Používatelia ich chceli mať možnosť zladiť s vlastnými stavebnými denníkmi. Tam, kde predtým bolo možné vidieť tikety formou zoznamu alebo vizuálneho plánu, teraz PlanRadar ponúka podrobné zobrazenie v kalendári, ktoré uľahčuje ich začlenenie do každodenného plánovania. Tiež funkcia „Schedule“ bola vylepšená, aby užívateľom pomohla pri riadení projektov prepojiť všetky súvislosti a stanoviť plán výstavby. Práve vďaka nej majú jasnejší prehľad o celom projekte a vidia všetky potenciálne riziká a oneskorenia, vďaka ktorým môžu lepšie pripraviť prípadné krízové plány.

Ako používatelia používali PlanRadar v roku 2023:

  • Bolo vytvorených viac ako 8,5 milióna tiketov
  • Nahraných bolo viac ako 14 miliónov obrázkov a 700 000 plánov
  • Prebehlo cca 1,2 miliardy interakcií
  • Bolo použitých cca 28 terabajtov úložiska pre sťahovanie a nahrávanie za mesiac

Významné projekty v tuzemsku aj zahraničí

PlanRadar bol v minulom roku využitý počas výstavby celého radu zaujímavých projektov, pri ktorých pomáhal korigovať postup stavebných prác v súlade so stanoveným rozpočtom aj časovým plánom.

DANUBEFLATS vo Viedni, Rakúsko: Jedná sa o najvyššiu rezidenčnú budovu Rakúska s približne 670 novými bytmi, ktorá vyniká svojím rozsahom a súčasne priniesla množstvo výziev. Či už išlo o nestabilné podložie okolo neďalekej rieky Dunaj, hmotnostné obmedzenia kvôli blízkej diaľnici či fakt, že budova bola stavaná pri moste, ktorý sa kedysi zrútil, čo si vyžadovalo zvýšenú opatrnosť. Každý užívateľ PlanRadaru ušetril približne 8 hodín týždenne vďaka efektívnejšej práci, lepšej komunikácii a centralizácii všetkých potrebných informácií.

Štadión NK Osijek v Chorvátsku: Futbalový štadión na pozemku o ploche 15 hektárov a s viac ako 13 000 miest na sedenie patrí k najmodernejším svojho druhu. PlanRadar bol využívaný ako vo fáze návrhu, tak realizácie. Podľa analýzy tiketov sa finančná úspora pri používaní softvéru na správu defektov od PlanRadaru odhaduje na 10 000 EUR na inžiniera.

ZŠ Guliver v Banskej Štiavnici: Realizácia architektonicky oceňovanej súkromnej školy Guliver s kapacitou pre 180 žiakov, ktorá je zasadená do vonkajšieho parku s dvorom a športovým areálom, je príkladom pre objekty občianskej vybavenosti, ktoré sú štandardne financované z vreciek daňových poplatníkov. Využívanie PlanRadaru ušetrilo približne päť návštev na stavbe mesačne, tímová spolupráca sa zlepšila až o 50 % a celkovo sa eliminovalo cca 60 % papierových plánov

Prestavba obchodného domu IKEA v Brne: Rekonštrukcia a rozšírenie obchodného domu nábytkárskeho reťazca bolo realizované po dobu jedného roka, počas ktorého prebiehali stavebné činnosti 7 dní v týždni 24 hodín denne, a to pri zachovaní plnej prevádzky. Veľký dôraz bol kladený na nové udržateľné riešenia vrátane inštalácie fotovoltaiky na streche. U činností, pri ktorých bol používaný PlanRadar, bola pozorovaná úspora času o 60 až 70 %.