Kontakt
O firme

– poradenská činnosť

– organizovanie seminárov a konferencií k aktuálnym problémom správy budov

– obhajoba záujmov a práv všetkých užívateľov bytových domov a nebytových priestorov bez ohľadu na ich formu správy

– vydavateľská a publikačná činnosť

– spolupráca pri tvorbe nových zákonov, pripomienkovanie v legislatívnom procese, pozmeňovacie návrhy existujúcich právnych noriem, zákonov a noviel a spolupráca pri navrhovaní nových právnych noriem, obzvlášť v oblasti návrhu zákona o bývaní

– činnosť smerujúca k profesionalizácii činnosti správcov a zvyšovania ich kvalifikácie s cieľom legalizácie viazanej živnosti pre výkon funkcie správcu