Združenie EPS SR

Slovenská agentúra životného prostredia spustila tretiu výzvu na predkladanie žiadostí o získanie financií na obnovu rodinného domu. Aj keď sa možno prihlasovať do 28. augusta 2023, výzva je limitovaná na 10 000 žiadostí. Preto sa radšej poponáhľajte.

Po prvých dvoch výzvach, ktoré sa týkajú plánu obnovy 30 000 rodinných domov na Slovensku, má nastať zjednodušenie procesu prihlasovania do dotačnej schémy.

Tretia výzva môže žiadateľom preplatiť najviac 75 % celkových výdavkov, pričom limit sa definuje s ohľadom na plánovanú úsporu primárnej energie.

  • Ak obnovou domu žiadateľ plánuje dosiahnuť úsporu primárnej energie na úrovni 30 až 60 % (oproti súčasnému stavu), môže získať až 15 000 eur.
  • Pokiaľ plánovaná úspora primárnej energie dosiahne viac ako 60 % (oproti súčasnému stavu), môže žiadateľ získať až 19 000 €.

Tešíme sa, že aj tretia výzva pomôže majiteľom rodinných domov zlepšiť svoje bývanie a pomôže im ušetriť nielen počas obnovy, ale hlavne aj počas bývania. Zateplenie s využitím expandovaného polystyrénu je jednou z ciest, ktorá môže priniesť želaný efekt,“ hovorí Marta Strapková, predsedníčka Združenia EPS SR.

Týka sa výzva aj vášho domu

Rodinný dom, na ktorého obnovu žiadateľ žiada finančné prostriedky, musí spĺňať tri podmienky: musí sa nachádzať na Slovensku, na liste vlastníctva musí byť evidovaný ako rodinný dom a postavený bol pred rokom 2013.

Financovateľné úkony rozdelené do dvoch kategórií

Aby bola žiadosť platná, je potrebné rátať s minimálne jedným opatrením zo skupiny A, pričom opatrenia zo skupiny B sú voliteľné. Medzi povinné (A) opatrenia patria napríklad:

  • zateplenie obvodového plášťa,
  • zateplenie strešného plášťa,
  • zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia,
  • či zateplenie stropu nevykurovaného suterénu.

Všetky spomenuté formy možno zatepliť aj s využitím obľúbeného expandovaného polystyrénu, ktorý je cenovo dostupný, má vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti a navyše sa vyznačuje skvelou odolnosťou a trvácnosťou,“ dopĺňa Marta Strapková.

Opatrenia skupiny B sa týkajú napríklad inštalácie zdroja energie, zelenej strechy, tienenia, odstránenia azbestu, či dotácie na zbernú nádrž na dažďovú vodu.