Združenie EPS SR

Dnes už nikto nepochybuje, že znižovanie spotreby energie zohráva kľúčovú úlohu v boji proti klimatickej kríze. Väčšina domácností však býva v starších a energeticky neefektívnych domoch. Z nich uniká veľké množstvo tepla, takže značná časť energie je spotrebovaná zbytočne. Riešenie je pritom jednoduché a dostupné – je ním zateplenie.

Prvé dopady klimatických zmien sa už začínajú prejavovať na celom svete vrátane Európy. Extréme výkyvy počasia, ako napríklad veľké suchá, záplavy a zosuvy pôdy sú čoraz bežnejšie. Tohtoročná zima na Slovensku je toho tiež dôkazom. Európska únia sa preto zaviazala, že sa do roku 2050 stane klimaticky neutrálnou. Na ceste k tomuto cieľu môže významne pomôcť práve zatepľovanie rodinných a bytových domov.

Dotačná schéma Obnov dom

Sektor budov je zodpovedný za 40 % spotreby energie a viac ako tretinu emisií CO2 v Európskej únii. Vykurovanie a chladenie budov a ohrev vody pritom predstavujú 80 % energie spotrebovanej v domácnostiach. Redukovanie emisií CO2 z vykurovania budov tak predstavuje veľký potenciál pri dosahovaní uhlíkovej neutrality. Podľa posledného sčítania obyvateľov, domov a bytov je bez zatepleného obvodového plášťa až 68 % rodinných domov.
Na dosiahnutie klimatických cieľov je preto potrebné rapídne zvýšiť tempo obnovy verejných i súkromných budov. Pomoc rodinným domom s financovaním obnovy aktuálne ponúka Plán obnovy a odolnosti SR v rámci dotačnej výzvy Obnov dom.

Expandovaný polystyrén ako udržateľná voľba

Tepelnou izoláciou domov sa znižuje množstvo energie potrebnej na ich vykurovanie, čím sa znižujú emisie uhlíka. Zatepľovanie domov je nevyhnutným krokom smerom k uhlíkovej neutralite a ochrane životného prostredia. V tomto kontexte sa expandovaný polystyrén (EPS) javí ako obzvlášť vhodný materiál na zateplenie, pretože ponúka vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti, jednoduchú inštaláciu a výnimočne dlhú životnosť. Významnou výhodou expandovaného polystyrénu, ktorá ho odlišuje od ostatných materiálov je, že ide o 100 % recyklovateľný materiál.

www.epssr.sk