Riadiace systémy v oblasti automatizácie budov zaznamenali v posledných rokoch významný technologický pokrok. Zvýšená konektivita budov viedla ku konvergencii prevádzkových technológií (OT, z angl. Operational Technology) a IT sietí. Takéto prepojenie však môže vytvárať priestor pre bezpečnostné riziká a zanechať technológie a systémy ako napr. HVAC, osvetlenie, meranie energií, CZT a ďalšie, zraniteľnými voči kybernetickým útokom. Z tohto dôvodu spoločnosť Siemens ponúka riešenie zabezpečenia systémov automatizácie budov využitím protokolu BACnet Secure Connect (BACnet/SC) vo svojich zariadeniach.

BACnet/SC prináša bezpečnosť a konvergenciu IT do technológií budov

Zvýšená konektivita znamená väčšiu príležitosť pre útoky, ktoré priniesli zameranie IT a odborníkov na kybernetickú bezpečnosť, na bezpečnosť systémov prevádzkových technológií. Zvyšujúci sa počet pripojených systémov zväčšuje možnosti útokov, čím sa organizácie stávajú zraniteľnejšími ako kedykoľvek predtým. Na prípravu postupného zavádzania nových technológií do automatizačných systémov však nie je nikdy priskoro. BACnet/SC prináša bezpečnosť na úrovni zariadení priamo do komunikačného protokolu a predstavuje ďalší krok na ceste k interoperabilným a bezpečným systémom. Je to nová vrstva dátovej linky, predstavujúca významnú aktualizáciu BACnet štandardu s prínosom zvýšenej kybernetickej bezpečnosti a IT akceptáciou BACnet systémov. Do BACnet komunikácie pridáva šifrovaciu vrstvu a vyžaduje autentifikáciu zariadení pomocou certifikátov, pričom zachováva dobre známe a žiadané vlastnosti štandardu BACnet.

Sieťová architektúra BACnet/SC vyžaduje, aby sa v sieti nachádzalo aspoň jedno zariadenie s funkciou tzv. rozbočovača (z angl. Hub), ktorý je centrálnym bodom overovania zariadení. Všetky ostatné zariadenia v BACnet/SC sieti majú funkciu tzv. uzla (z angl. Node) a ich komunikácia musí prechádzať cez rozbočovač. Rozbočovače sú vstavané zariadenia, ako sú systémové kontroléry, ktoré sú navrhnuté tak, aby boli odolné voči poruchám a dostatočne výkonné na to, aby podporovali mnoho súčasných pripojení uzlov, a zároveň plnili svoju úlohu v riadiacom systéme.

Siemens riešenie s BACnet/SC

Spoločnosť Siemens zabezpečuje kybernetickú bezpečnosť s využitím BACnet/SC od automatizácie miestností  cez primárnu automatizáciu až po systém manažmentu budov. Zariadenia pre primárnu automatizáciu z portfólia Desigo: PXC5, PXC5.E24 a PXC7, podporujú funkcie BACnet/SC ako rozbočovač aj ako uzol, takže ich možno použiť v sieťovej architektúre BACnet/SC v závislosti od potreby.

Regulátor PXC7 zároveň podporuje aj funkciu BACnet smerovania. Vďaka štyrom portom EIA-485 môže smerovať medzi sieťami BACnet/SC a BACnet/IP, ako aj BACnet MS/TP. Riadiaca jednotka PXC4 a systém manažmentu budov Desigo CC podporujú funkciu uzla BACnet/SC. Všetky tieto zariadenia umožňujú nastúpiť na cestu k bezpečnejšej infraštruktúre v technológiách automatizácie budov, počnúc najdôležitejšími systémovými komponentmi.

V spoločnosti Siemens bol vždy kladený dôraz na kybernetickú bezpečnosť zariadení, ale zároveň musel byť dodržiavaný štandard BACnet. S uvedením BACnet/SC je teraz možné poskytovať šifrovanú komunikáciu a autentifikáciu zariadení v existujúcich aj budúcich BACnet sieťach. BACnet Secure Connect poskytuje cestu k zvýšenej kybernetickej bezpečnosti a IT prívetivosti BACnet systémov potrebných pre dnešné, a budúce, aplikácie v rámci technológii budov.

Viac informácií nájdete na www.siemens.sk/desigo.