Viega s.r.o.

Spoločnosť Viega, popredný svetový výrobca inštalačných systémov, zavádza dôležitú zmenu materiálu – prechádza zo zavedeného červeného bronzu na bronz kremíkový. Táto zmena sa týka produktových radov Viega Profipress, Viega Sanpress, systémových armatúr Viega Easytop, prechodov používaných pri plastohliníkových systémoch Viega Pexfit Pro alebo Viega Smartpress a tiež lisovacích a závitových tvaroviek. Prináša množstvo výhod a zlepšení, ktoré posúvajú produkty Viega na novú úroveň spoľahlivosti a kvality.

Výhody nového materiálu

Červený bronz, používaný spoločnosťou Viega mnoho rokov, sa osvedčil ako odolný a spoľahlivý materiál. Avšak kremíkový bronz (https://zkrc.cz/24-200-4-VIE-PR-TXT-tzbportal) ponúka množstvo kľúčových vlastností, ktoré z neho robia nový materiál budúcnosti:

Zvýšená odolnosť proti korózii a chemickým vplyvom: Kremíkový bronz je odolnejší voči agresívnym látkam, ktoré sa vyskytujú v pitnej vode, a to aj v oblastiach s nízkou kvalitou vody. To zaručuje dlhšiu životnosť potrubných systémov a znižuje riziko porúch.

Nižší obsah olova: S ohľadom na ochranu zdravia a životného prostredia je kremíkový bronz považovaný za bezolovnatý materiál. Obsahuje totiž menej ako 0,1 % olova v zliatine, čím spĺňa najnovšie normy a predpisy.

Väčšia tvrdosť a odolnosť proti opotrebovaniu: Kremíkový bronz je tvrdší a odolnejší proti opotrebovaniu ako červený bronz. To je dôležité pre systémy, ktoré sú vystavené vysokému zaťaženiu, ako sú napríklad systémy na rozvod pitnej vody a vykurovania.

Vyššia pevnosť a modul pružnosti: Nová zliatina kremíkového bronzu má vyššiu pevnosť a modul pružnosti, čím zaisťuje väčšiu odolnosť proti tlakovým rázom a mechanickému namáhaniu. To zvyšuje bezpečnosť a spoľahlivosť potrubných systémov.

Kompaktnejšia konštrukcia tvaroviek: Vďaka vlastnostiam kremíkového bronzu bolo možné skonštruovať kompaktnejšie, materiálovo úspornejšie, a teda aj ľahšie tvarovky, ktoré šetria nielen náklady na dopravu a inštalačný priestor, ale aj uľahčujú montáž. Vnútorné rozmery tvaroviek aj odporové koeficienty (hodnoty zeta) zostali zachované, takže nedochádza k obmedzeniu prietoku.

Nezmenené spracovanie: Spracovanie lisovacích fitingov systémov Profipress a Sanpress, skrutkových spojov so závitovým pripojením a ostatných komponentov z kremíkového bronzu zostáva zachované. Rovnako ako osvedčené postupy a nástroje, takže montáž potrubných systémov Viega je aj naďalej jednoduchá, rýchla a bezpečná.

Schválenie pre pitnú vodu: Kremíkový bronz spĺňa všetky platné normy a predpisy na použitie v aplikáciách s pitnou vodou. Je tak vhodný na rozvody pitnej vody v rodinných domoch, bytových domoch, priemyselných objektoch a ďalších zariadeniach.

Osvedčené postupy a doteraz používané nástroje umožňujú jednoduchú, rýchlu a bezpečnú montáž nových lisovacích tvaroviek Viega z kremíkového bronzu. (foto: Viega)

Kremíkový bronz – osvedčený materiál s bohatou históriou

Kremíkový bronz sa v inštalatérskom priemysle používa už mnoho rokov a osvedčil sa v praxi. Je bežne používaný v Severnej Amerike a Nemecku, kde sa teší veľkej obľube pre svoje vyššie uvedené vlastnosti. Spoločnosť Viega, s vedomím týchto osvedčených skúseností, sa rozhodla zaviesť kremíkový bronz aj na slovenský trh, aby svojim zákazníkom ponúkla produkty najvyššej kvality a spoľahlivosti.

Prechod spoločnosti Viega na kremíkový bronz predstavuje významný krok vpred v oblasti inštalačnej techniky. Nová zliatina materiálu prináša množstvo vylepšení, ktoré zvyšujú odolnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť potrubných systémov. Spoločnosť Viega je presvedčená, že kremíkový bronz sa stane štandardom v inštalatérskom priemysle a bude zárukou spokojnosti zákazníkov pre mnoho ďalších rokov.