Schwank s.r.o.

Európsky patentový úrad udelil spoločnosti Schwank patent na ich inovatívny produkt geniumSchwank –vodíkový priemyselný žiarič. Táto technológia je prvá svojho druhu na svete a vďaka svojej inovatívnosti získala ochranu patentu.

Inovácia a flexibilita v priemyselnom vykurovaní

Vodíkový priemyselný žiarič geniumSchwank je navrhnutý pre maximálnu flexibilitu a efektívnosť. Systém je koncipovaný tak, aby bol kompatibilný s viacerými palivami – môže byť poháňaný zemným plynom alebo LPG s možnosťou jednoduchého prechodu na 100% vodíkové vykurovanie. Táto adaptabilita umožňuje efektívnu reakciu na meniace sa energetické požiadavky a dostupnosť zdrojov.

„Udelenie tohto patentu je pre nás dôležitým míľnikom. Potvrdzuje to našu schopnosť prinášať inovatívne riešenia, ktoré nielenže spĺňajú súčasné potreby trhu, ale sú aj pripravené na budúce výzvy. Vodíkový žiarič geniumSchwank poskytuje našim klientom flexibilitu a efektivitu, ktorá je v dnešnej dobe nevyhnutná pre udržateľný rozvoj priemyselných aplikácií,“ uviedol Ing. Lukáš Daněk, obchodný manažér spoločnosti Schwank.

Posilnenie vedúcej pozície v oblasti udržateľných technológií

Udelenie patentu potvrdzuje vedúce postavenie spoločnosti Schwank v oblasti technológií vykurovania. Technológia predstavuje významný krok vpred v snahe spoločnosti o znižovanie ekologickej stopy a podporuje prechod priemyslu na udržateľnejšie energetické zdroje. Schwank pokračuje vo svojom záväzku inovovať a zdokonaľovať svoje produkty tak, aby boli pripravené na energetické výzvy budúcnosti.