Vaillant Group Slovakia, s.r.o.

Hovorí sa o nich ako o technológiách budúcnosti. Sú symbolom pre dokonalý vykurovací systém a dokonalé pohodlie. Reč je o najmodernejších tepelných čerpadlách – pre novostavby i obnovy vykurovania starších domov.

 

Riešenia s overenou kvalitou, dlhou životnosťou, šetrné ku klíme a zamerané na budúcnosť ponúka značka Vaillant. Jej výhodou je široká sieť servisných i montážnych partnerov.

Šetrné zelené technológie

Tepelné čerpadlá sú klimaticky najšetrnejšie vykurovacie technológie. Až 2/3 energie získavajú z okolitého prostredia. Táto energia je obnoviteľná, bezplatná a je k dispozícii v neobmedzenom množstve. Aj to je dôvod, prečo sú považované za vykurovanie budúcnosti. Prechodom na nový vykurovací systém s tepelným čerpadlom môžete v domácnosti dosiahnuť nemalé úspory energie a prevádzkových nákladov.

Míľnikom sú tepelné čerpadlá s prírodným ekologickým chladivom R290, ktoré sú obzvlášť šetrné k životnému prostrediu. Jedným z nich je tepelné čerpadlo aroTHERM plus typu vzduch/voda. Okrem vykurovania a ohrevu teplej vody dokáže v novostavbách zabezpečiť aj chladenie interiéru počas leta. Zároveň je tímovým hráčom pripraveným na budúcnosť. V domoch v energetickej triede A0 sa môže kombinovať s technológiami, ktoré odporučí odborník. Najčastejšie spolupracuje s fotovoltikou a centrálne riadeným vetraním s rekuperáciou (so spätným získavaním tepla). Táto kombinácia síce predstavuje vyššiu vstupnú investíciu, prináša však skutočne nízke prevádzkové náklady.

Tepelné čerpadlo aroTHERM plus a zakladateľ značky Johann Vaillant.

Obnova a hybridný systém

Vďaka vysokej výstupnej teplote je tepelné čerpadlo aroTHERM plus vhodné aj pri modernizácii vykurovacieho systému s radiátormi. Ak je váš dom starší a energeticky náročnejší, vhodným riešením môže byť hybridný systém. Ten zvyčajne pozostáva z plynového kondenzačného kotla, ktorý ste používali doteraz, a nového tepelného čerpadla.

Vykurovací výkon do vášho vykurovacieho systému zabezpečí tepelné čerpadlo aj váš pôvodný kotol. A to na základe toho, čo je v danej chvíli pre vás efektívnejšie a šetrnejšie. Výhodou je, že s hybridným systémom môžete naďalej využívať svoj funkčný plynový kotol – spôsobom, ktorý šetrí zdroje. Kotol sa bude využívať v čase vyššieho tepelného zaťaženia, napríklad pri veľmi nízkych vonkajších teplotách. Inteligentná systémová regulácia sama rozhodne, ktorý zo zdrojov sa v danej chvíli bude používať na vykurovanie či ohrev teplej vody.

www.vaillant.sk

Tepelné čerpadlo aroTHERM plus vzduch/voda.