Tento mesiac boli vyhlásení víťazi súťaže European Office Product Awards (EOPA) 2023 a značka Tork spoločnosti Essity získala prestížne ocenenie za Iniciatívu roka a už druhý rok po sebe „vysoké hodnotenie“ za svoj udržateľný prístup k životnému cyklu.

Kancelársky sektor zamestnáva milióny ľudí v celej Európe a podoba kancelárií zásadne ovplyvňuje úroveň hygieny, pohodlia a spokojnosti s prácou zamestnancov. Cieľom EOPA je oceniť vynikajúce riešenia vo všetkých oblastiach kancelárskych produktov.

Generálny riaditeľ spoločnosti OPI Steve Hilleard, ktorý je zároveň predsedom poroty EOPA, k tomuto ročníku EOPA uviedol: „Nové a inovatívne produkty, inšpiratívne kampane a iniciatívy a vynikajúce vedenie, ktoré boli na EOPA vyzdvihnuté, odrážajú skvelú budúcnosť nášho odvetvia. Či už ide o reakciu na rastúce nároky na spoločné pracovné priestory, alebo nutnosť aplikovať princípy udržateľnosti a diverzity. Porota EOPA bola ohromená vysokou úrovňou nominovaných projektov.“

Značka Tork spoločnosti Essity získala ocenenie „Iniciatíva roka“ za usporiadanie prestížnej akcie spolu s Nadáciou OSN týkajúcej sa cieľov udržateľného rozvoja OSN. Počas dvojdňovej akcie sa vedúci predstavitelia priemyslu z celej Európy dozvedeli viac o cirkulárnom hospodárstve, legislatíve týkajúcej sa podávania korporátnych správ o udržateľnosti (CSRD) a spôsoboch, ako začleniť udržateľnosť do obchodnej stratégie. Prístup k odborným rečníkom a praktickým workshopom bol pre všetkých účastníkov zmysluplný a inšpiratívny.