Hľadanie najkrajšej fasády roka malo grandiózne finále v podobe veľkolepého galavečera, na ktorom sme sa dozvedeli, ktoré z nominovaných diel získali ocenenia. Tohtoročná súťaž umožnila zapojiť aj laickú verejnosť a tá sa mohla verejným hlasovaním spolupodieľať na výbere stavby, získa Cenu verejnosti. Výsledky všetkých kategórií vám prinášame v tomto článku. Vyhrali aj vaši favoriti?

Spoločnosť Baumit organizuje v poradí už 11. ročník súťaže Baumit Fasáda roka 2023. V spolupráci so Slovenskou komorou architektov, Slovenskou komorou stavebných inžinierov, Fakultou architektúry STU Bratislava, Združením pre zatepľovanie a vydavateľstvom odbornej literatúry Jaga poukazujú na symbiózu architektonického stvárnenia so špičkovými a inovatívnymi stavebnými materiálmi.

Do hlasovania v kategórii Cena verejnosti sa tento rok zapojila aj laická verejnosť prostredníctvom internetového hlasovania na stránke www.baumit.sk/fasada-roka.

Víťazné diela boli predstavené a vyhlásené na slávnostnom galavečere v priestoroch Refinery Gallery dňa 23. mája 2023. Víťazom bude ich triumf pripomínať aj nová bronzová trofej z dielne popredného akademického sochára Jána Ťapáka.

Nemenej zaujímavým ocenením, je aj Plyšová kocka, ktorá je symbolom dobročinnosti, vľúdnosti a prínosu pre spoločnosť prostredníctvom pomoci na správnom mieste. Je veľmi dôležité poukázať na činnosť jednotlivcov, či združení, ktoré sa svojou prácou usilujú o zlepšenie prostredia či bývania a podporiť ich ďalšie smerovanie.

Už jedenásty ročník súťaže

Zámerom tejto prestížnej súťaže je oceniť diela, ktoré výnimočným spôsobom spájajú invenciu architekta so špičkovou kvalitou použitých stavebných materiálov a ktoré svojím odborným vyhotovením výrazne prispievajú ku kultivácii našich miest, obcí a krajiny.

Veríme, že ani Baumit Fasáda roka 2023 nie je len o povrchu, ale jej výsledky priblížia širokej odbornej verejnosti invenčné riešenia architektonických návrhov a tiež kvalitu remeselného spracovania konštrukčného detailu. Doterajšia prezentácia víťazných diel a ich autorov na slávnostných galavečeroch sa stala nielen zaujímavou propagáciou najlepších diel a ich tvorcov, ale slúži verejnosti aj ako cenná inšpirácia do budúcnosti.

Prihlásené diela a zasadnutie odbornej poroty

Do architektonickej súťaže Baumit Fasáda roka 2023 sa prihlásilo celkovo 100 diel. Cieľom odbornej poroty bolo vybrať 3-4 nominácie najzaujímavejších finalistov v každej kategórii.

Odborná porota zložená z renomovaných architektov a garantov kvalitnej architektúry všetkých prihlásených diel vybrala nominácie a víťazné diela za každú kategóriu. Do súťaže sa aj tento rok zapojili zaujímavé stavby, ktoré si zaslúžia obdiv pre jedinečnosť a nadčasovosť ich stvárnenia. Porote sa aj tento rok podarilo vybrať spomedzi prihlásených diel jedinečné a povšimnutia hodné stavby.

V porote o najkrajších fasádach roka 2023 rozhodovali títo odborní garanti:

Andrea Bacová, FAD STU, Sebastián Nagy, sebastian nagy architects, s.r.o, Ľubomír Závodný, ateliér Závodný, Samuel  Netočný, architekt, Linz, Peter Kuklica, Kuklica Smerek architekti, s. r. o.

Za predsedu poroty bol zvolený členmi poroty Samuel Netočný. Sme radi, že aj tento rok prijali úlohu porotcov významné osobnosti zo sféry architektúry, stavebníctva a dizajnu a v spolupráci s odbornými inštitúciami a mediálnymi partnermi môžeme spolu poukázať na to, že v oblasti architektúry máme na Slovensku projekty, ktoré si zaslúžia ocenenie a obdiv.

Nominácie v jednotlivých kategóriách

Aj v tomto ročníku súťaže hodnotila odborná porota prihlásené stavby v šiestich kategóriách súťaže, v ktorých nominovala 3-4 stavby za kategóriu a určila aj víťazné projekty v jednotlivých kategóriách. Spolu porota nominovala 20 prihlásených stavieb.

Ponúkame vám prehľad nominovaných a víťazných diel. Pozrite sa spolu s nami na najkrajšie fasády.

Nominácie a víťazi v jednotlivých kategóriách:

  • Rodinný dom

Nominácie: Dom pod Slancom, Bratislava (SADOVSKY & ARCHITECTS), House with a view, Nitra (Grau Architects), Komplex rodinných domov Briežky, Bratislava (štúdio MUUR)

VÍŤAZ:

Dom pod Slancom, Bratislava III

Autori: Ing. arch. Oliver Sadovský, Ing. arch. Matúš Vallo, Ing. arch. Branislava Husárik, Mgr. art. Marián Stanislav, Ing. arch. Silvia Rosíková, Ing. arch. Zuzana Krejčířová, Ing. arch. Martina Červienka, Ing. arch. Mateja Vonkomerová

Prihlasovateľ:  SADOVSKY & ARCHITECTS s. r. o., Bratislava

  • Bytový dom

Nominácie: Obytný súbor Povrazy, Košice (adf s.r.o), Vila Ľadová, Bratislava (VI Group), Južné mesto II, Bratislava – Petržalka (Compass, s.r.o.), Bytový dom Čerešne II, Bratislava (Architekti Šebo Lichý)

VÍŤAZ:

Vila Ľadová, Bratislava I

Autori: Ing. arch. Richard Duška , Ing. arch. Juraj Duška, Ing. arch. ArtD. Barbora Vargová

Prihlasovateľ: VI Group, spol. s .r. o., Bratislava

Realizátor: ASSYX, spol. s r. o., Bratislava

  • Nebytová stavba

Nominácie: Rekonštrukcia budovy Mestského úradu, Leopoldov (ZEROZERO, s.r.o. ), Promenáda Living Park, Nitra (Ladislav Nagy, DKLN ), Polyfunkcia Bakossova, Banská Bystrica (BMX studio s.r.o.)

VÍŤAZ:

Rekonštrukcia budovy mestského úradu, Leopoldov

Autori: Ing. arch. Irakli Eristavi, Ing. arch. Pavol Šilla, Ing. arch. Juraj Červený

Prihlasovateľ: zerozero, s.r.o,  Prešov

Realizátor: INVEX, s.r.o., Trnava

  • Obnovená a adaptovaná budova

Nominácie: Bytový dom Račianska, Bratislava (GUTGUT, s.r.o ), Ružový mlyn, Piešťany (Matej Otrísal, PAMARCH, s.r.o.), Bytový dom Novosvetská 22, Bratislava (mikulaj & mikulajová s.r.o.)

VÍŤAZ:

Rekonštrukcia bytového domu Nový Svet, Bratislava

Autori:  Ing. arch. Andrea Ambrovičová Mikulajová, Ing. arch. Juraj Mikulaj,
Ing. arch. Jana Machalová – Matlovičová, Ing. arch. Jakub Hanták

Prihlasovateľ: ECOTHERM spol. s r. o., Turzovka

Realizátor: ECOTHERM spol. s r. o., Turzovka

  • Sanovaná historická budova

Nominácie: Meštiansky dom, Modra (Mgr. arch. Lucia Marušicová, Miroslav Želiar, Želiar s. r. o.), Farský kostol sv. Jána z Mathy, Bratislava (Štukonz s. r. o. ), Gymnázium Hansa Selyeho, Komárno (Graphite, s. r. o. ), Kostol sv. Mikuláša, Stará Ľubovňa (SANEX s.r.o )

VÍŤAZ:

Gymnázium Hansa Selyeho , Komárno

Autor: Ing. arch. Zoltán Bartal (Graphite, s. r. o., Komárno)

Prihlasovateľ: DARTON s. r. o., Komárno

Realizátor: DARTON s. r. o., Komárno, CORIUM s. r. o., Komárno

  • Kreatívne štruktúry a dizajn

Nominácie: Koliba Gardens, Bratislava (Alexy & Alexy architekti ), Záhradné sady, Prešov (BMX studio s.r.o), Tréningová hala, Martin (Ľubica Kobanová, KOBAN architects)

VÍŤAZ:

Rodinné domy Koliba Gardens, Bratislava III

Autori: Ing. arch. Andrej Alexy, Ing. arch. Ing. Štefan Rafanides
Spolupráca: Ing. arch. Lucia Procházková, Ing. arch. Viktor Kasala, Ing. arch. Erik Jakeš

Prihlasovateľ: ALEXY & ALEXY s.r.o., Bratislava

Realizátor: BELSTAV SK, s. r. o., Bratislava

  • Cena riaditeľa spoločnosti BAUMIT

Slnečnice- zóna mesto, objekty B, Bratislava V

Autori: Ing. arch. Juraj Benetin, Ing. arch. Matej Grébert, Ing. arch. Miroslav Čatloš, Ing. arch. Matúš Grega-Jakub

Spolupráca: Ing. Milan Andrejko, Ing. Roman Čambal, Ing. arch. Juraj Česelský, Ing. arch. Peter Janeček, Ing. arch. Marcel Vadík

Architektonický ateliér: Compass, s. r. o., Bratislava

Investor: CRESCO REAL ESTATE, s. r. o.

Realizátor: Chemkostav a. s., Michalovce

  • Cena verejnosti

Bytový dom Čerešne Lake, Bratislava IV

Autori: Ing. arch. Tomáš Šebo, Mgr. arch. Igor Lichý, Ing. arch. Juraj Mihálik, Ing. arch. Aleš Hradecký, Prof. akad. arch. Imrich Vaško, Ing. arch. Emanuel Zatlukaj, Ing. arch. Juraj Murín, Ing. arch. Dominika Podolská, doc. Ing. arch. Jakub Vydra, PhD.
Spolupráca: Juraj Fabrici, Patrik Bartas, Teodor Pongo, Sofia Lichvárová, Miroslava Šišková, Katarína Frivaldská, Denisa Pavkovček Šťastná, Katarína Filipková, Andrea Moravčíková, Matúš Godiš

Prihlasovateľ: Architekti Šebo Lichý s. r. o., Bratislava

Realizátor: ise, s. r. o., Bratislava

  • Ocenenie Plyšová kocka

Baumit Plyšová kocka je zvláštna cena, ktorú odovzdáva spoločnosť Baumit spolu s finančnou dotáciou organizácii, alebo subjektu, ktorý stavia nie doslova, ale v prenesenom význame. Stavia mosty porozumenia, buduje ostrovy lásky a prijatia pre ľudí s hendikepom, na okraji spoločnosti, či bez domova. Oceňuje ľudské činy, ktoré „menia fasádu“ našej spoločnosti k lepšiemu.

Tento rok získalo ocenenie občianske združenie ETP Slovensko, Košice.

Projekt „Budujeme nádej na Luníku IX – svojpomocná výstavba rodinných domov na Luníku IX“ nadväzuje na úspešnú sociálnu inováciu – svojpomocnú samofinancovanú výstavbu rodinných domov v Rankovciach, ktorej pilotnú fázu zastrešovalo ETP Slovensko v rokoch 2014-17 a ocenil ju Európsky hospodársky a sociálny výbor zlatou cenou v roku 2014. Rankovčania, ktorí si postavili rodinné domy, majú dnes nielen slušné, dôstojné bývanie, ale aj stavebné zručnosti, ktoré im dnes pomáhajú v zamestnaní.