KAN-therm ultraPRESS je najmodernejší komplexný systém pozostávajúci z polyetylénových rúrok, PETRA rúrok s hliníkovou vrstvou a PPSU alebo mosadzných tvaroviek s priemerom od 16 do 63 mm.

Systém KANtherm ultraPRESS prináša nový prístup k aplikácii sanitárnych systémov. Bol navrhnutý tak, aby uľahčil prácu inštalatéra a poskytol spoľahlivé a efektívne riešenie inštalácie.

Výhody KAN-therm ultraPRESS

Odborná komunita sa o KAN-therm ultraPRESS vyjadruje, ako:

 • pohodlný – bezpečná a jednoduchá montáž, pretože trubice už nie je potrebné kalibrovať a upravovať ich okraje (v rozsahu priemerov 16-32 mm)
 • bezpečný – špeciálna konštrukcia oceľovej svorky zabezpečuje, že upínacia čeľusť zapadne automaticky a správne. Takéto konštrukčné riešenie eliminuje chyby pri montáži spôsobené nesprávnym nastavením upínacích čeľustí.
 • univerzálny – upínacie čeľuste možno použiť s dvoma rôznymi profilmi: 16-40 mm (U alebo TH), 50-63 mm (TH).

Medzi ďalšie kľúčové výhody patria:

 • kompatibilita – tvarovky sú kompatibilné s rúrami PERTAL s hliníkovým povlakom. Okrem toho je možné k nemu inštalovať aj rúry PERT, PEXT a bluePERT potiahnuté vrstvou EVOH.
 • jednoduchá identifikácia – vďaka plastovým farebným krúžkom s priemerom 16-40 mm nebola identifikácia priemeru tvarovky nikdy jednoduchšia!
 • LPB (Leak Before Press – netesnosť pred stlačením) – funkcia signalizujúca netesnosti pred stlačením (rozsah 16-32 mm) umožňuje nájsť netesné pripojenie počas procesu plnenia vodou v súlade s predpismi DVGW.

Inštalácia = rýchlosť, pohodlie a bezpečnosť

V systéme KAN-therm ultraPRESS je bezproblémové a bezpečné spojenie zabezpečené oceľovou svorkou, ktorá upína potrubie a tvarovku. Pri kompletizovaní montáži vám pomôžu ľahko použiteľné a univerzálne nástroje. Pripojenie si nevyžaduje použitie dodatočnej izolácie, napr. pásky, konope. Pri navrhovaní systému KAN-therm ultraPRESS sme postupovali podľa nasledujúcej zásady: „rýchla montáž – trvalý účinok“. To výrazne urýchli stavebné a interiérové práce.

Montáž systému KAN-therm ultraPRESS pre tvarovky s priemerom 16, 20, 25, 26, 32 a 40 mm sa mierne líši od montáže pre tvarovky s priemerom 50 a 63 mm. Bez ohľadu na veľkosť pripojovacích prvkov sa odporúča, aby sa pripojenia typu „press“ realizovali pri teplotách nad 0 °C.

Inštalácia KAN-therm ultraPRESS s priemermi 16, 20, 25, 26, 32 a 40 mm

 1. Inštaláciu prípojok KAN- therm ultraPRESS začnite rezaním potrubia kolmo na os potrubia na požadovanú veľkosť. Nezabudnite, že rezný nástroj, ktorý používate na prácu (nožnice na rúry PETRAL alebo valčekový rezač rúr), musí byť ostrý!
 2. Prečo je to také dôležité? Pri spojkách KAN-therm ultraPRESS s priemerom 16-32 mm sa nevyžaduje lemovanie hrán rúr, ak sa použije ostrý rezný nástroj a os montovanj spojky a rúry sa zhoduje. Pri väčších priemeroch (25 mm a viac) sa odporúča použiť kalibrátor rúr, aby sa rúra a spojka ľahšie prispôsobili. Pri priemeroch rúry 40 mm je bezpodmienečne nutná kalibrácia rúry.
 3. Vytvarujte rúrku do požadovaného tvaru, pričom dodržte minimálny polomer zakrivenia R >5 Dz.Pri použití mechanickej ohýbačky je minimálny polomer zakrivenia pre priemery 16-20 mm R>3,5 Dz. Ohyb uskutočnite vo vzdialenosti 10 × Dz od spojenia.
 4. Rúru zasuňte až po náraz do spojky, pričom zachovajte axiálne spojenie na tvarovke.
 5. Skontrolujte, ako hlboko je rúra zasunutá. Keď sú kontrolné otvory oceľovej svorky úplne zakryté rúrou, ktorá je zapustená do spojky, môžete spustiť lisovanie s lisom na rúry. Ak používate lis na rúry s čeľusťami typu „U“, umiestnite čeľusť presne na oceľovú svorku, medzi plastový dištančný krúžok a oceľovú krúžkovú prírubu, kolmo na pätku spojky. Ak je profil nástroja „TH“, umiestnite lisovaciu čeľusť na plastový dištančný krúžok (krúžok je uchopený vonkajšou drážkou lisovacej čeľuste). V oboch prípadoch štruktúra spojky znemožňuje náhodné skĺznutie čeľustí lisu na rúry počas lisovania.
 6. Spustite lisovací stroj a vykonajte zapojenie. Proces lisovania pokračuje, kým sa čeľuste nástroja úplne nezatvoria. Lisovanie svorky možno na rúre uskutočniť len raz.
 7. Odomknite čeľuste lisu na rúry a odoberte nástroj z upnutej svorky. Spoj je pripravený na tlakovú skúšku.

Inštalácia KAN-therm ultraPRESS s priemerom 50 a 63 mm

 1. Rúru odrežte valčekovou frézou v smere kolmom na os rúry.
 2. Kalibrujte rúru a nabrúste vnútorné hrany najviac po hliníkovú vrstvu.
 3. Vložte správne kalibrovaný koniec do spojky.
 4. Skontrolujte, ako hlboko je rúra zasunutá. Rúra musí po umiestnení do tvarovky úplne zakryť kontrolné otvory oceľovej svorky.
 5. Umiestnite upínacie čeľuste na oceľovú svorku kolmo na os tvarovky.
 6. Umiestnite upínaciu čeľusť lisu na rúry na svorku tak, aby sa dotýkala okraja spojky. Vonkajší okraj upínacej čeľuste pritlačte k okraju tvarovky, ale neuchopte ju. Spustite lisovací stroj a vykonajte zapojenie.
 7. Odstráňte čeľuste z vytvoreného spojenia.

Ako zostaviť systém KAN-therm ultraPRESS?

Veľmi jednoducho!

Návod na montáž systému KAN-therm ultraPRESS možno opísať jednou vetou: „Rúru narežte kolmo na jej os, zasuňte ju tak, aby bola viditeľná v kontrolných otvoroch, a potom uskutočnite lisovanie.“ Spojenie možno vykonať rýchlejšie ako pri bežnom lisovaní, pretože až do priemeru 32 mm možno vynechať lemovanie vnútorného okraja rúry.

KAN-therm ultraPRESS je jedným z najobľúbenejších rúrových systémov. Má najmenej 6 inovatívnych funkcií, vďaka ktorým je inštalácia jednoduchá, rýchla a bezpečná!

Spracované z firemných podkladov KAN – THERM