Ďalší krok k zväčšeniu odplyňovacích systémov s vákuovou rozprašovacou trubicou nadväzujúcich na Servitec Mini

V hlavnej role spoľahlivosť!

Prvotným účelom zavedeného odplyňovacieho systému s vá­kuovou rozprašovacou trubicou je úplné odstránenie plynových bublín a rozpustených plynov zo sústavy vykurovania alebo chladenia. Cieľom je optimalizácia prenosu tepla a energetickej účinnosti a súčasne zvýšenie prevádzkovej bezpečnosti a dlhej životnosti celej sústavy chladenia alebo vykurovania.

Servitec S bol navrhnutý pre použitie v stredne veľkých sústavách, ako sú bytové domy, školské budovy, malé podniky a kancelárie – pre systémy s objemom vody do 6 m³ a zmesou voda/glykol do 4 m³. Toto riešenie poskytuje rovnako účinné odplynenie pre menej rozsiahle vykurovacie systémy, aké sa doteraz používalo výhradne v rozsiahlejších sústavách vykurovania a chladenia. Servitec S sa vyznačuje veľmi nízkymi nákladmi na údržbu. A navyše vďaka účinnému odplyňovaniu nie je nutné nákladné a menej spoľahlivé decentralizované odvzdušňovanie.

Aplikácia „Plug & Play” inštaláciu náramne uľahčuje.

Použitie v nových sústavách alebo dovybavenie existujúcich sústav je rovnako jednoduché. Po uvedení na trh Servitecu Mini na výstave ISH 2017 je Servitec S ďalším typom vo výkonovom rade odplyňovacích podtlakových automatov Reflex s vákuovou trubicou pre systémy s menším objemom vody v bytových, priemyselných či komerčných objektoch.

Jednoduché nastavenie pomocou inteligentnej aplikácie Reflex Control Smart

Okrem bežných ovládacích prvkov možno riadiacu jednotku Servitecu S jednoducho parametrizovať aj pomocou aplikácie Reflex Control Smart. Montéri môžu Servitec S niekoľkými kliknutiami na smartphone prostredníctvom Bluetooth jednoducho spustiť, monitorovať a udržiavať – ​​pričom monitoring a údržbu môžu vykonávať za pomoci asistenta riešenia problémov. Zahrnuté sú funkcie, ako nastavenie dňa v týždni a času na odplynenie. Zobrazujú sa chybové hlásenia, ako sú registrované úniky vody a pomocou systému Reflex Control Smart možno rýchlo a ľahko skontrolovať tlak v systéme.

O spoločnosti Reflex Winkelmann

Spoločnosť Reflex Winkelmann GmbH je jedným z popredných dodávateľov vysoko kvalitných výrobkov pre technológiu, vykurovanie a zásobovanie vodou. Spoločnosť má centrálu vo Westfálskom meste Ahlen a zaoberá sa vývojom, výrobou a predajom expanzných nádob a príslušenstva, kompletných systémových riešení pre udržiavanie tlaku, doplňovanie vody, odplyňovanie a úpravu vody; akumulačných nádrží na teplú vodu, výmenníkov tepla. Reflex Winkelmann GmbH predstavuje kľúčový prvok divízie Building + Industry (Výstavba + Priemysel) v rámci skupiny Winkelmann.

REFLEX SK, s. r. o.
Bernolákova 6088/14
036 01 Martin
www.reflexsk.sk