Viega s.r.o.

Lisovanie namiesto zvárania – efektívne riešenie pre rôzne aplikácie v distribučných sieťach

Zmena klímy predstavuje nové výzvy pre prácu spojenú s rozširovaním a modernizáciou distribučných sietí s cieľom znížiť emisie uhlíka. Zelený vodík je navyše jedným z prvkov, ktorý bude hrať dôležitú úlohu v energetickom mixe budúcnosti. Jeho distribúcia sa plánuje prostredníctvom existujúcich sietí pre zásobovanie plynom. Okrem toho je vzhľadom na stále väčšie sucho, s ktorým sa svet stretáva, nutné zabrániť aj zbytočným únikom vo vodovodných sieťach. Lisovacie spojky Geopress K a Geopress K plyn vyvinuté spoločnosťou Viega a vyrobené z polyamidu vystuženého sklenými vláknami ponúkajú mnoho výhod pre potrebné investície do infraštruktúry. Tieto mechanické lisovacie spoje sú efektívnejším variantom ako bežné polyetylénové zvárané spoje – a verziu Geopress K plyn je možné použiť nielen v rozvodoch plynu, ale aj v rozvodoch vodíku.

Komunálne služby sú stále viac pod tlakom finančných požiadaviek, ktoré budú v budúcnosti potrebné na realizáciu infraštruktúrnych opatrení. Súčasne je potrebné modernizovať existujúcu sieť pre distribúciu vodíka. Niektoré vodovodné siete je tiež nevyhnutné urýchlene rekonštruovať, aby bolo možné trvalo znížiť straty spôsobené únikmi vody. S ohľadom na túto problematiku vyvinula spoločnosť Viega nový mechanický lisovací systém Geopress K pre najbežnejšie používané v zemi uložené polyetylénové rúrky.

Lisovanie je násobne rýchlejšie ako zváranie

Ekonomické výhody mechanicky lisovaných spojov vyplývajú z úspory času pri montáži a zo skutočnosti, že umožňujú väčšiu flexibilitu pri nasadení kvalifikovaných pracovníkov. Spájanie plastových rúrok pomocou tvaroviek systému Geopress K nevyžaduje náročné opracovanie rúrky pred zalisovaním. Na rozdiel od zvárania nie je táto metóda závislá od počasia ani od zdroja energie, pokiaľ sa pracuje s akumulátorovým náradím. Tlakovú skúšku je možné tiež vykonať bezprostredne po dokončení, pretože nie je nutné dodržiavať dobu chladenia. A nielen to, lisovať rúrky je možné aj za situácie, keď z potrubia ešte vyteká zvyšková voda.

Sortiment systému Geopress K zahŕňa približne 160 komponentov. To znamená, že na kompletný rozvod pitnej vody alebo plynu je na výber takmer všetko, čo je potrebné. V technických listoch spoločnosti Viega je možné nájsť podrobné informácie o typoch potrubí a oblastiach použitia, pre ktoré je systém Geopress K vhodný, národné normy a predpisy, certifikáciu DVGW a vykonané skúšky v rámci normy ISO 17885.

Lisovanie plynových a vodovodných potrubí prináša v porovnaní s bežným zváraním polyetylénu značné časové a bezpečnostné výhody. (foto: Viega)

Navŕtavacie armatúry Geopress

Odbočku z hlavného rozvodu je možné efektívne vykonať pomocou navŕtavacej armatúry. Odbočky sú k dispozícii v niekoľkých dimenziách a dajú sa z hlavného rozvodu rozvádzať horizontálne aj vertikálne. Ide o veľmi flexibilné riešenie najmä pre projekty, ktoré čaká výmena jednotlivých prípojok.

So systémami lisovacích tvaroviek Geopress K plyn (pre plyn) a Geopress K (pre pitnú vodu) je možné inštaláciu realizovať výhradne lisovaním. (foto: Viega)

Navŕtavacie armatúry vyrobené z veľmi kvalitného plastu, je možné jednoducho nasadiť na hlavné potrubie a následne trvalo spojiť s potrubím pomocou lisovacieho nástroja. Po vykonaní prípojky je možné inštaláciu ihneď zaťažiť bežnou prevádzkou. Táto inštalačná metóda nevyžaduje vysokú odbornosť alebo nutnosť zváračského oprávnenia pre remeselníkov, je potrebné absolvovať iba odborné školenia.

Rozvody pitnej vody a plynu

Tvarovky systému Geopress K plyn určené pre rozvody zemného a kvapalného plynu a vodíka sú vybavené tesnením HNBR, ktoré zaisťuje spoľahlivú tesnosť. Tvarovky systému Geopress K pre rozvody pitnej vody a geotermálnej energie majú tesnenie z EPDM. Oba druhy tesnení sú umiestnené vo vnútri tvarovky, aby vydržali prevádzku pod zemou. Rozdielne je aj farebné značenie svorných krúžkov – modrá farba na rozvody pitnej vody a žltá na plynové inštalácie. Vďaka technológii SC-Contur, ktorá viditeľne upozorní na omylom nezlisované spoje pri tlakovej skúške, a dobre čitateľnému kódu sledovateľnosti podľa ISO 12176-4 sú lisovacie prípojky Geopress K a Geopress K plyn ideálne pre napojovanie potrubných rozvodov uložených v zemi vedúcich od chrbticového rozvodu až k odbernému miestu.

Široký sortiment komponentov je vhodný pre typy rúrok PE 80, PE 100, PE 100 RC a PE X (rúrky iba triedy SDR 11) v dimenziách od d25 až po d63 pri systéme Geopress K a v dimenziách od d32 až po d63 pri systéme Geopress K plyn.