REHAU s.r.o.

V snahe hľadať stále efektívnejšie a ekologicky udržateľné riešenia pre distribúciu tepla, vstupujeme do éry moderných predizolovaných systémov. Systémy CZT sú kľúčovým prvkom energetickej efektivity a redukcie emisií CO2 najmä v husto zastavaných oblastiach, kde sa celosvetovo stále viac budov pripája na diaľkové rozvody tepla či chladu.

Spoločnosť REHAU, známa svojimi sofistikovanými riešeniami v oblasti polymérov, disponuje rozsiahlym portfóliom predizolovaných rozvodných systémov, ktoré sú navrhnuté s dôrazom na minimalizáciu nákladov na montáž, údržbu a predovšetkým samotnú prevádzku. Zároveň sú zmysluplným riešením pre rekonštrukcie existujúcich systémov CZT, ktorých je len v Slovenskej republike viac ako 15.000 km, väčšinou pôvodných. Spoločnosť Rehau disponuje rozsiahlymi skúsenosťami z oblasti sanácií rozvodov CZT, a to nielen na Slovensku, ale z celej strednej a východnej Európy.

Extrémna flexibilita s Rauvithermom

V portfóliu REHAU nájdeme systém Rauvitherm s izoláciou zo skladanej PEX peny, ktorý je ideálny pre krátke trasy s výbornou ohybnosťou. Tento systém je vysoko flexibilný a vhodný pre mnohé aplikácie, vrátane pripojenia kompaktných tepelných čerpadiel vzduch-voda. S dostupnosťou v rôznych veľkostiach (DN 20 až DN 100), jedinečnou konštrukciou a skladovaním v regionálnych skladoch, je Rauvitherm špičkovým riešením pre projekty rôznych rozmerov.

Špičková tepelná Izolácia s Insulpex PE-Xa

Systém Insulpex PE-Xa je profesionálnym riešením ponúkajúcim výbornú tepelnú izoláciu vďaka PUR izolácii s veľmi nízkou tepelnou vodivosťou a teda spôsobuje minimálne straty energie počas prevádzky aj pri rozsiahlych sieťach diaľkového zásobovania teplom. Insulpex sa vyznačuje spojitou konštrukciou, ktorá je samo-kompenzujúca. Insulpex PE-Xa je dostupný v rôznych veľkostiach (DN 20 až DN 150), čo umožňuje jeho použitie v rôznych aplikáciách, vrátane diaľkových rozvodov tepla a teplej vody.

Dôležitou vlastnosťou systému Insulpex je jeho odolnosť voči korózii a inkrustácii. Montáž tohto systému je rýchla a flexibilná, čo výrazne šetrí čas a náklady v porovnaní s tradičnými oceľovými potrubiami. Okrem toho, Insulpex pomáha zmenšiť šírku výkopu, čo má za následok úsporu investičných nákladov.

Spojovacia technika a príslušenstvo

REHAU ponúka široký výber spojovacej techniky pre svoje predizolované systémy. Systém násuvnej objímky je bezkonkurenčným riešením pre vonkajšiu bez kanálovú pokládku rozvodov tepla s vnútornou rúrou z PE-Xa. Okrem toho možno systémy z PE-Xa spojiť pomocou zváracích elektro tvaroviek FUSAPEX, ktoré sú odolné až do teploty 95 °C. Obe spojovacie techniky zabezpečujú rýchlu montáž a optimálnu hydrauliku.

Insulpex KMR

Insulpex KMR využíva rozvodné oceľové mediálne rúrky, izoláciu z PUR peny a vonkajší plášť z PE. Je ideálny pre aplikácie, kde teploty prevyšujú 95 °C alebo kde sú potrebné väčšie dimenzie. Rovnako sa osvedčil systém KMR ako zmysluplný doplnok polymérnych rúr PE-Xa pre rekonštrukciách systémov CZT v podmienkach Slovenskej republiky.

Difúzna bariéra v Insulpexe KMR zabezpečuje vysokú kvalitu použitej PUR izolačnej peny v dlhodobom horizonte. Pomer izolačných plynov v štruktúrach peny je tesne po výrobe cca. 60 % a tieto značne zvyšujú izolačnú schopnosť výrobku. Pri tradičnom vyhotovení v predizolovaných rúrach prichádza počas prevádzky k výraznému úniku plynov a ich výmene za vzduch, obzvlášť pri trvalých vysokých prevádzkových teplotách. Na zabránenie tohto javu, sa vo výrobnom procese vkladá medzi PUR penu a PEHD plášť difúzna bariéra. Týmto výrobným opatrením zostávajú izolačné vlastnosti zachované počas celej životnosti potrubia.

REHAU – Váš partner pre predizolované rozvody

Na záver by sme chceli zdôrazniť, že REHAU nielenže poskytuje vynikajúce predizolované systémy a technológie, ale tiež komplexnú servisnú podporu pre svojich zákazníkov. Naša spoločnosť ponúka:

  • Poradenstvo – naši odborníci sú pripravení zodpovedať vaše otázky a poskytnúť vám rady.
  • Podpora pri plánovaní a tvorbe ponúk – pomôžeme vám pri plánovaní a dimenzovaní potrubnej siete s ohľadom na minimálne tepelné straty a zároveň hospodárnosť investície
  • Dohľad a podpora montáže na mieste inštalácie – naši experti podporia na mieste bezproblémovú montáž systému

REHAU je vašim spoľahlivým partnerom pre predizolované systémy, ktoré vám pomôžu zvýšiť efektívnosť a znížiť náklady vo vašich projektoch zásobovania teplom a teplou vodou.

Naša technológia a know-how v oblasti predizolovaných riešení vám umožnia dosiahnuť vynikajúce výsledky v každom projekte.