Loading...
Loading...

Dobrý deň, chcem Vás veľmi pekne poprosiť o odpoveď, odmietam platiť zástupcu vlastníkov bytov ,keď že medzi správcom bytového domu a zástupcom vlastníkov bytov nie je zmluvný vzťah? Zástupca vlastníkov bytov nerešpektuje uznesenie schválené na schôdzi vlastníkov bytov, správa sa ku mne, povýšenecky, arogantne. Prácu zástupcu vlastníkov bytov som vykonávala 13 rokov na základe zmluvného vzťahu, ktorý mi bol každým rokom predlžovaný, za ktorý predošlý správca odvádzal za mňa daň. Moja otázka, povoľuje zákon vykonávať prácu zástupcu vlastníkov bytov bez zmluvného vzťahu a poberať odmenu 288 EUR, ktorá mu bola schválená na schôdzi vlastníkov bytov?

23.2.2023 JUDr. Jana Guoth, odborná konzultantka ZSaUN Funkcia zástupcu vlastníkov bytov a nebytových priestorov nie je vykonávaná na základe zmluvného vzťahu. Funkciu zástupcu vlastníkov vykonáva vlastník v bytovom dome na základe platnej voľby zo strany vlastníkov v rámci schôdze vlastníkov alebo v písomnom hlasovaní v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Zástupca vlastníkov teda vykonáva funkciu bez zmluvného vzťahu. O zmluve môžeme hovoriť až vtedy ak zástupca vlastníkov za výkon svojej funkcie [...]

2023-03-23T10:46:58+01:0023. februára 2023|Kategórie: Poradňa|

Dobrý deň, som predseda SVBaNP v malom bytovom dome. Spoločenstvo je vytvorené zo 4 vlastníkov bytov, z ktorých 3 sú aj vlastníkmi nebytových priestorov, teda máme spolu 7 hlasov. Nadpolovičnou väčšinou hlasov (4:3, dvomi vlastníkmi bytov a 2 vlastníkmi NP) sme odsúhlasili spôsob upratovania spoločných priestorov, pretože ostatní 2 vlastníci bytov sa trvalo odmietali podieľať na tejto činnosti. Odsúhlasili sme príspevok do FO vo výške 5 € za neupratané spoločné priestory v plánovanom týždni. Prehlasovaní vlastníci však naďalej ignorujú svoju povinnosť upratovať spoločné priestory aj nezaplatili ani príspevok do FO za minulý rok. Otázky: 1. Ako by sa mohol tento problém ideálne vyriešiť? 2. Ako donútiť predmetných vlastníkov, aby si začali plniť svoje povinnosti voči spoločenstvu?

20.2.2023 JUDr. Jana Guoth, odborná konzultantka ZSaUN Tento sankčný mechanizmus žiaľ nefunguje, pretože reálne nemáme potvrdené, aby takto zavedené poplatky napr. aj v Domových poriadkoch boli vymožiteľné.  Teda je to všetko na dobrovoľnej báze, teda častokrát nefunkčné. Riešením je odsúhlasenie upratovacej spoločnosti, ktoré Vám bude upratovať celý bytový dom. Náklady na upratovanie sa budú hradiť z fondu prevádzky, údržby a opráv, takže ak vlastníci platia bežné úhrady do fondu prevádzky, údržby a opráv tak [...]

2023-03-23T10:57:14+01:0020. februára 2023|Kategórie: Poradňa|

Už dlhodobo (cca 3-4 roky) máme problémy s vonkajšou fasádou, v dôsledku ktorých nám zateká do bytu. Správcu sme kontaktovali, boli aj podniknuté kroky ku náprave (drobné opravy), tie však neboli postačujúce a tak sa škody na byte rok čo rok stále len zhoršujú. Tohto roku to vyzeralo sľubne – správcovská spoločnosť sa spojila s expertom, s tým, že chceli podniknúť významnejšiu (a aj nákladnejšiu cca do 5000 EUR) opravu, s ktorou však zástupca vlastníkov bytov nesúhlasil. Čo môžeme urobiť preto, aby správca fasádu čo najrýchlejšie a najefektívnejšie opravil? – je to zákonná povinnosť správcu budovy konať v prípadoch ohrozujúcich zdravie vlastníkov bytov? Má zástupca vlastníkov bytov právomoc na zastavenie konania vo veci opravy fasády, aj napriek tomu, že nám to výrazne zhoršuje kvalitu života a neblaho pôsobí na naše zdravie? Máme právo vyžadovať náhradu škody spôsobenú na našom majetku v dôsledku zatekania, v prípade, že budú konanie naďalej predlžovať?

20.2.2023 JUDr. Jana Guoth, odborná konzultantka ZSaUN Tento sankčný mechanizmus žiaľ nefunguje, pretože reálne nemáme potvrdené, aby takto zavedené poplatky napr. aj v Domových poriadkoch boli vymožiteľné.  Teda je to všetko na dobrovoľnej báze, teda častokrát nefunkčné. Riešením je odsúhlasenie upratovacej spoločnosti, ktoré Vám bude upratovať celý bytový dom. Náklady na upratovanie sa budú hradiť z fondu prevádzky, údržby a opráv, takže ak vlastníci platia bežné úhrady do fondu prevádzky, údržby a opráv tak [...]

2023-03-23T10:58:02+01:0031. januára 2023|Kategórie: Poradňa|

Sme bytovka – spoločenstvo vlastníka bytov, ktorá má tri vchody a v prvom a v treťom vchode je spoločná pivnica. Je tento spoločný priestor k užívaniu iba tohto vchodu, alebo ho má právo využívať aj iný vchod. Napríklad: spoločná pivnica v prvom vchode je k užívaniu iba prvého vchodu alebo ho môže užívať aj druhý a tretí vchod?

27.1.2023 JUDr. Jana Guoth, odborná konzultantka ZSaUN Predpokladám, že myslíte pivnicu ako jednu miestnosť danú do užívaniu všetkým vlastníkom, nie rozdelené pivničné kôpky, ktoré prislúchajú ku konkrétnemu bytu. Takéto miestnosti v bytových domoch ako sú takéto pivnice, kočikárne, sušiarne a podobne sú v zmysle § 2 ods. 5 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov spoločnými zariadením bytového domu, pričom každý vlastník v bytovom dome má na tomto zariadení svoj spoluvlastnícky podiel. [...]

2023-03-23T10:59:08+01:0027. januára 2023|Kategórie: Poradňa|

Ja by som sa chcela poradiť. V byte mám nainštalované pomerové merače tepla .Na začiatku tohto roka boli vynulované,17.1.2023 mi tam naskočili údaje o spotrebe tepla z vlaňajšieho celého roka a pripisujeme mi k tomu terajšiu spotrebu. Informovala som správcu o tom, povedal mi že príde pozrieť doteraz sa neozval. Ako si mám overiť merače? Požiadať nejakú firmu o overenie pomerových meračov tepla? Ďakujem.

23.1.2023 JUDr. Jana Guoth, odborná konzultantka ZSaUN Dobrý deň, takto na diaľku je ťažko zhodnotiť správnu funkčnosť merača, pokiaľ ani nevieme značku a typ. Nepíšete či Vám takto fungujú všetky merače v byte. V každom prípade je potrebné kontaktovať správcu a urgovať ho aby prišiel čím skôr. On by mal vykonať kontrolu alebo ju zabezpečiť. Samozrejme môžete si dať overiť funkčnosť meračov aj sama, problém však môže nastať s úhradou [...]

2023-03-23T10:59:49+01:0020. januára 2023|Kategórie: Poradňa|

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na riešenie nasledujúceho problému: v kúpeľni mi pred rokom zmokla stena a vytvorili sa plesne. Správca bytu zistil, že vetracia rúra idúca cez danú stenu je na povale mokra (byt je pod povalou) – danú rúru zatesnil (nejakou latkou a silikónom) hore na povale. Od jari do jesene bol kľud a po roku mi opäť cela stena zmokla a splesnivela- tak ako rok predtým – hore v rohu. Tentokrát je ale vetracia rúra hore na povale sucha. Mojou úlohou je teda zistiť príčinu mokrej steny. Myslím si, že dôvodom je ta istá vetracia rúra, ktorá je síce na povale sucha ale môže byť mokrá za múrmi steny v kúpeľni. Na to aby sme to zistili musíme urobiť diery do stropu, pripadne aj do steny. Pred možno 15-20 rokmi bola vetračka v kúpeľni menená zo steny na strop a bol tam daný sadrokartonový strop (ten byt som vtedy nevlastnila). Správca tvrdí, že keby to ostalo na rovnakom mieste, že by nebolo potrebne robiť dieru do stropu, že by sa k tej vetracej rúre dostali nejako cez tu vetračku a že tým pádom mi to ani nepreplatí. Je to podľa Vás správne? Ak sa potvrdí, že problém je vo vetračke, podla mňa by to malo preplatiť bytové družstvo, a nie iba ja – mam tým na mysli tu dieru v strope a následne jej opravu. Ďakujem za radu.

23.1.2023 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN K technickej časti Vašej otázky sa nebudem vyjadrovať. Čo sa týka preplatenia možnej vzniknutej škody je potrebné najprv uviesť na pravú mieru to, že správca zo svojich peňazí nie je povinný nič platiť, pretože predpokladajme, že škoda či už na spoločnom zariadení alebo následne na Vašom byte nevznikla konaním resp. nekonaním správcu. Ak by ste mali mať hradenú vzniknutú škodu za predpokladu, že sa [...]

2023-03-23T11:00:46+01:0020. januára 2023|Kategórie: Poradňa|

Dobrý deň, chcela by som sa informovať ohľadom výmeny tzv. stupačky. Bývam v 6 bytovom dome. Bytovka má cez 50 rokov. Potrubie ktoré vedie cez wc je spoločné pre ďalšie dva byty nad nami. Stupačka je v havarijnom stave a začína nám pretekať na viacerých miestach. Problém je v tom že byt nad nami majú nanovo prerobený okrem výmeny tohto potrubia a nie sú ochotný znovu rozbíjať kúpeľnu ,,kvôli nám”. Byt sa nachádza na prízemí a nad nami sú ešte ďalšie dva. Po informovaní domovníčky sme sa pomoci nedočkali ,,že si to máme spraviť na vlastné náklady”. Do fondu sa platí pravidelne už niekoľko rokov

8.1.2023 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN Tzv . „stúpačky“ v bytoch sú spoločným zariadením bytového domu a teda ich oprava alebo výmena by mala byť financovaná z prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv. V tomto prípade je na výber celková výmena v celom dome alebo ak je to technický možné a efektívne tak čiastková oprava len vo Vašom byte. Je to na rozhodnutí vlastníkov v bytovom dome. Ak by sa realizovala len čiastková oprava vo Vašom byte [...]

2023-03-23T11:01:47+01:004. januára 2023|Kategórie: Poradňa|

Správca nevykonáva už 5 rokov správu, najmä však nerobí ročné vyúčtovania… a samozrejme nekomunikuje s vlastníkmi, na mailovú korešpondenciu neodpovedá. Môže teraz vykonať odpočet elektromerov a vodomerov a vyžiadať si 1 hromadnú platbu za posledných 5 rokov, či je to nejako limitované, napr. že nedoplatky môže požadovať za posledný rok?

2.1.2023 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN Ja osobne nemám vedomosť o tom, aby si správcovia účtovali poplatok za odpočty. Ak si niečo také účtuje Váš správca tak to musí mať vlastníkmi schválené vopred. Ak odpočty 5 rokov nevykonával tak si určite nemôže spätne nárokovať na poplatok. Vo všeobecnosti platí premlčacia doba na nedoplatky 3 roky od vzniku pohľadávky, takže správca síce môže vymáhať spätne koľko rokov chce, aby dlžník [...]

2023-03-23T11:02:28+01:001. januára 2023|Kategórie: Poradňa|
Go to Top