20.6.2023 JUDr. Jana Guoth, odborná konzultantka ZSaUN

V prvom rade uvádzam, že v zmysle § 13 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov spoločné častí a spoločné zariadenia bytového domu patria všetkým vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu, a to bez ohľadu na to, či má niekto pri byte spoločnú chodbu alebo nie. Tohto vlastníctva sa vlastníci bytov a nebytových priestorov nemôžu vzdať.

Čo sa týka vykurovania spoločných časti a zariadení bytového domu, táto položka môže byť zahrnutá v jednej položke spolu s vykurovaním bytu v konečnom vyúčtovaní, alebo to môžete mať v samostatnej položke. Každý vlastník sa však musí na nákladoch podieľať podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu alebo rovným dielom, podľa toho ako to mate schválené.

Ak sú Vám fakturované priame náklady, a teda cena plynu, náklady na kuriča, revízie a podobne (teda správca nie je výrobcom tepla na základe licencie) máte právo od neho požadovať faktúry, keďže ide o doklady týkajúce sa správy bytového domu. Žiadajte ho písomne o sprístupnenie údajov, v opačnom prípade sa obráťte na Slovenskú obchodnú inšpekciu.