Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

Už 10 rokov oceňujeme najlepšie obnovené bytové domy na Slovensku. Jubilejný 10-ty ročník priniesol šťastie domu na Prievozskej ulici v Bratislave, ktorý získal 1. miesto za najlepšie obnovený bytový dom a zároveň aj cenu za architektonické stvárnenie. Ceny odovzdali na medzinárodnom veľtrhu CONECO/RACIOENERGIA.

Presne 10 rokov organizuje Prvá stavebná sporiteľňa spolu so Združením pre podporu obnovy bytových domov a vydavateľstvom odborných časopisov V.O.Č. Slovakia súťaž o najlepšie obnovený bytový dom na Slovensku. Do súťaže sa môžu prihlásiť správcovia bytových domov, bytové družstvá a spoločenstvá vlastníkov bytových a nebytových priestorov, ktorí sú klientmi PSS, a. s. Hlavnou podmienkou zapojenia sa do súťaže je, aby v danom roku zrealizovali aspoň jednu zo súčastí celkovej obnovy bytového domu. V súťaži sa udeľujú ocenenia za 1., 2. a 3. Miesto (finančné ceny 1 700, 700 a 350 €) pre najlepšie obnovený bytový dom, cena verejnosti a cena za architektonické stvárnenie.

 

stary1

 

nobd2

 

1. miesto
Prvé miesto tento rok získal bytový dom na Prievozskej ulici v Bratislave

Dom na Prievozskej ulici 35-37 v Bratislave prešiel komplexnou obnovou – zateplením a obnovou obvodového plášťa fasády, odstránením systémových porúch a statických chýb modernizáciou vykurovacieho systému, hydraulickým vyregulovaním vykurovacej sústavy, výmenou a rekonštrukciou stúpačiek a spoločných rozvodov. Zrekonštruovala sa elektroinštalácia, výťahy, domové vstupy, vymenili sa okná a zateplili sa a izolovali strechy. Na všetky práce vynaložil bytový dom takmer 480 000 €. Predpokladá sa, že dom touto obnovou usporí cez 62 % pôvodných nákladov.

 

nobdd

 

 

domnovy

 

2. miesto
Na druhom mieste sa umiestnil bytový dom na Okružnej ulici v Poprade

„Strieborný“ dom na Okružnej ulici 19-21 v Poprade prešiel zateplením a obnovou obvodového plášťa fasády, rekonštrukciou balkónov a lodžií, ako aj rekonštrukciou elektroinštalácie. Zateplila sa a zaizolovala strecha. Všetky tieto práce stáli do 124 000 € a predpokladaná úspora energie činí cez 66 % pôvodných nákladov.

 

 

3miesto

 

 

3nove

 

3. miesto
Bronzovú priečku získal bytový dom na Košickej ulici v Komárne.

V dome na Košickej 2, 4, 6 v Komárne zateplili a obnovili obvodový plášť fasády, hydraulicky vyregulovali vykurovaciu sústavu, zrekonštruovali balkóny a lodžie, vymenili a zrekonštruovali stúpačky a spoločné rozvody, vymenili okná a zateplili a izolovali strechu. Celkové náklady tejto obnovy boli 260 000 € a predpokladaná úspora energie činí 42 % pôvodných nákladov.

 

verejnost

 

 

verejnost2

 

Aj tento rok porota udelila cenu verejnosti a cenu za architektonické stvárnenie. Obidve ocenenia ostali v Bratislave.

Cenu verejnosti získal bytový dom na Brnianskej 35 v Bratislave, ktorého obnova stála 96 000 € a vďaka nej usporí 40 % pôvodných nákladov na energie.

Cenu za architektonické stvárnenie udelilo Združenie pre podporu obnovy bytových domov „zlatému“ domu na Prievozskej 35-37 v Bratislave.

Kontakt pre médiá:
PhDr. Radovan Slobodník
vedúci odboru komunikácie
mobil: 0915 777 319
mail: komunikacie@pss.sk, rslobodnik@pss.sk