Dňa  25.10.2018 usporiadalo združenie SLOVENERGOokno konferenciu OKNO, DVERE, FASÁDY vo Zvolene pri príležitosti osláv 10. výročia založenia združenia. Konferencie sa zúčastnilo 128 odborníkov  z oblasti navrhovania, výroby, predaja a montáže otvorových výplní stavieb a súvisiacich profesií. Na konferencii odznelo 14 odborných prednášok. Podstatná časť prednášok je zverejnená v periodiku zduženia OKNOviny® 2/2018. Autori prednášok dali súhlas ku zverejneniu prezentácii prednášok a členovia združenia ich nájdu na internetovej stránke http://slovenergookno.sk.

 

slovenergookno

 

Deň vopred, 24.10.2018 konferencii predchádzalo zasadnutie odborných komisií zriadených najmä zo zamestnancov  podnikov členov  združenia. Pred odbornými komisiami stojí  významná úloha dať do súladu vyše dvadsiatky slovenských technických noriem vzťahujúcich sa na otvorové výplne stavieb sú súčasnými požiadavkami.

 

slovenergookno2

 

Na záver prvého dňa stretnutia sa konal priateľský večer pri príležitosti 10. výročia založenia združenia za účasti pozvaných hostí najmä z radov súčasných a bývalých členov združenia. Súčasťou bolo ocenenie zakladajúcich členov a uvedenie do predaja prvej publikácie združenia Prevencia rizika vzniku plesní v okolí pripojovacej škáry okna. Vo svojom príhovore predseda združenia zhrnul významné medzníky z histórie činnosti združenia, ako aj jeho predchodcov SLOVOKNO a ENERGOkno. Prvé začiatky siahajú až do roku 1997 teda 21 rokov dozadu,  keď bola založená  odborná sekcia pri Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore – SLOVOKNO. Združenie prostredníctvom svojich 24 členov dnes pokrýva  cca 2/3 podiel na Slovenskom trhu s oknami. Naši členovia priamo či nepriamo dávajú prácu takmer 6000 ľuďom a tvoria ročný obrat takmer 400 mil. €. V združení sa dnes spájajú slovenskí výrobcovia výplní stavebných otvorov a konštrukcií, dodávatelia s nimi súvisiacich komponentov a technológií a materiálov na zabudovanie okien. Od minulého roka má združenie potenciál ďalšieho rastu zastrešením aj predajcov slovenských okien.

 

slovenergookno3

 

Ďakujeme všetkým sponzorom a mediálnym partnerom za vydarené podujatie.