Baumit, spol. s r.o.

Za úspešnou značkou Baumit s 30-ročnou tradíciou sa skrýva vízia, z ktorej vyplýva misia – poslanie. A Baumit si stojí za jasnými hodnotami. Sledujeme ich už dlho. Stabilných. Vysoko odborných výrobcov špičkových materiálov. Špecialistov na zatepľovanie a obnovu bytových domov. Proste BAUMIT. Ako každý rok, aj tohto roku udeľuje Vydavateľstvo odborných časopisov za časopis Správca bytových domov prestížne ocenenie Firma časopisu. Za rok 2017 ho dostane na konferencii Správa budov 2018 spoločnosť BAUMIT. Ocenenie dostane za pomoc pre bytové domy pri zatepľovaní, obnove fasád a rozhodovaní pri výbere vhodných materiálov a riešení pri obnove bytových domov. Za férové vzťahy, kvalitu, rýchlosť a nadštandardné služby ako aj spoluprácu s časopisom Správca bytových domov v roku 2017.

História

História značky Baumit je úzko prepojená s pánom Friedrichom Schmidom. Jeho celá rodina, ktorá pochádza z Horného Rakúska, sa generácie zaoberá stavebnými materiálmi. Jeho otec Alois mal pôvodne na starosti vápenku vo Wopfingu, v ktorej po 2. svetovej vojne vyvinuli spolu s Hermannom Hoferom známy Schmid-Hoferov proces na výrobu páleného vápna. Vznikla novodobá pec na pálenie vápna, ktorá šetrí zdroje, stala sa revolúciou vo výrobe. Časom sa firma rozmohla a pán Schmid po smrti otca v roku 1974 preberá na svoje plecia zodpovednosť za celú firmu. Preberá podnik s obratom vo výške 60 miliónov šilingov (cca 4 mil. eur). O štyridsať rokov neskôr sú to 1,2 miliardy eur. Firma sa modernizuje, expanduje a rozvíja, avšak nikdy nezabúda na svoju tradíciu.

Hotové omietky z Wopfingu. „Hobby Beton“ a „Hobby Putz“ sa stali vyhľadávaným artiklom. O niečo neskôr, koncom 60. rokov, vzniká prvá strojová omietka. Spolupráca s firmou Knauf prináša ďalšie vylepšené receptúry. Pokračuje výstavba cementárne, Wopfinger Stein- und Kalkwerke. Vlastná výroba cementu umožní ponúkať okrem hotových produktov aj transportbetón. V roku 1980 odkupuje Friedrich Schmid závod Oswalda Nowotného na výrobu polystyrénu v Purbachu a o čosi neskôr zriaďuje v Pinkafelde prvý závod na výrobu extrudovaného polystyrénu (XPS) v Rakúsku. Vzniká tak firma Austrotherm.

Rodinná tradícia troch generácií Schmidovcov je citeľná všade. Je to predovšetkým vzájomná dôvera, ktorú si prejavujú kolegovia a nadriadení. Je tu cítiť vzájomný rešpekt, nikto sa nad nikým nepovyšuje a váži si schopnosti náprotivku. Profesionalita sa predpokladá u každého jedinca a prejavuje sa v kompetentnom tíme.

baumit eurupa

Baumit v súčasnosti

patrí k vedúcim značkám stavebných materiálov v Európe. Jeho medzinárodné pôsobenie začalo v Rakúsku v roku 1988. Značka však potrebovala rozmach. Filozofiou Baumitu bolo, aby značka Baumit stelesňovala kompetenciu na stavbe, moderné kvalitné produkty, dynamické a inovatívne firmy a na budúcnosť orientovaný marketing. Medzinárodný rozmach spoločnosti začal v roku 1990 v Maďarsku. Nasledovali susedné krajiny Česko a Slovensko. Potom bola expanzia ešte intenzívnejšia, až sa v roku 2008 dostal Baumit za Bospor. Pred bránami metropoly Istanbul otvoril Baumit prvý závod na výrobu suchých maltových zmesí na ázijskej pôde.

V súčasnosti je Baumit zastúpený v 26 európskych krajinách a v Číne. Sme rôznorodá firma, z ktorej vznikajú „Myšlienky s budúcnosťou“. Sme takí rozdielni, a predsa máme rovnaký cieľ: Zdravé a pekné bývanie, ktoré šetrí zdroje, pre Európu a celý svet sú našim cieľom – hovoria zástupcovia firmy Baumit.

Čo hovorí BAUMIT sám o sebe?

My sme značka

Značka Baumit má skoro 30 rokov. Už vtedy mala za cieľ stať sa najinovatívnejšou a najúspešnejšou značkou stavebných materiálov v Európe. V strednej, východnej a západnej Európe je Baumit lídrom na trhu. A nikdy pritom nezabúda na svoje hodnoty.

My sme kolegovia

Je nás 5 700 zamestnancov. Máme dôveru našich kolegov a nadriadených a pracujeme v kompetentných tímoch. Naším spoločným cieľom je, aby sa naši partneri stali úspešnejšími a aby sme uľahčili práce na stavbách.

Vízia

V zakladateľskej zmluve Baumit je uvedené: „Chceme uľahčiť a urýchliť práce na stavbách a postarať sa o konštantne dobrú kvalitu.“ Aj dnes stojí spracovateľ a jeho produkty Baumit v centre všetkého úsilia, avšak perspektívy sa rozšírili a nová doba prináša nové požiadavky. Náklady na energie rastú, zdroje sú obmedzené a do popredia sa dostáva človek a jeho kvalita života. Z myslenia a konania Baumit sa tak stala nová vízia, ktorá sa musí naplniť. Naša vízia Baumit je úplne jasná: „Chceme, aby všetci ľudia bývali krajšie, zdravšie a energeticky úspornejšie. … A chceme uľahčiť prácu na stavbách!“

Misia

Vytvorená pred mnohými rokmi a napriek tomu ešte stále platná: „Baumit vyrába a distribuuje stavebné materiály určené pre fasády – omietky a potery.“ Medzičasom sa však pole pôsobnosti Baumitu rozšírilo a do strategického smerovania obchodných činnosti sa implementovalo kladenie obkladov a dlažieb, hrubá stavba, ako aj záhradné a terénne úpravy.

Hodnoty

Baumit si je od počiatku vedomý svojej spoločenskej zodpovednosti. Orientácia na zisk je dôležitá, pritom sa však nesmie zabúdať na hodnoty. Ale čo sú vlastne hodnoty? V prípade rodinného podniku sú hodnoty to, čím sa bezprostredne a úspešne v podniku žije. Vlastnosti osvedčené generáciami sa stanú hodnotami, ktoré určujú naše konanie každý deň. V Baumite sme sa zhodli na najdôležitejších hodnotách, ktorými sú: dôvera, rešpekt, profesionalita, konanie, čistota, poriadok a istota. Baumit žije svojimi hodnotami. Stotožňujeme sa s tým až do tej miery, že môžeme povedať: MY sme naše hodnoty. Vyplýva to pravdepodobne z histórie rodiny, kde bol stisk ruky ako znak dohody vždy tou najvyššou hodnotou.

Dôvera

Naša činnosť sa zakladá na vzájomnej dôvere, to znamená, že dodržiavame aj ústne, aj písomné dohody. Či už ide o našich zamestnancov alebo našich zákazníkov a partnerov. V Baumite sme zvyknutí na to, že sa môžeme na seba spoľahnúť, bez výhovoriek.

Rešpekt

Rešpektujúc sa a vo vzájomnom dialógu. Takto komunikujeme – smerom dovnútra i navonok. Rešpekt je inak vyjadrené dodržiavanie termínov, ohľaduplnosť, poradenstvo a služby. Rešpektujeme nášho partnera pri rozhovore a chceme, aby mal pocit, že ho berieme vážne, spolu s jeho potrebami.

Profesionalita

Ak naši zamestnanci neustále prispievajú k lepšej spoločnosti a ak sa rozvíjajú, učiní sa zadosť našej profesionalite a koniec koncov úžitku pre zákazníka. Baumit garantuje, že sa k zákazníkovi dostane len kompetentná a profesionálna práca a produkty najvyššej kvality.

Istota

V Baumite chceme mať neustále istotu. Istotu, že sa naši zamestnanci, zákazníci a partneri majú dobre, istotu, že naše produkty spĺňajú všetky kritériá kvality, istotu, že konáme v rámci trvalej udržateľnosti, a istotu, že vždy budeme vedieť zaručiť túto istotu. S hrdosťou môžeme povedať: S Baumitom sme v každom ohľade na tej bezpečnej strane.

Konanie

Zbytočne nemrháme čas rozprávaním, ale konáme. Naši zamestnanci konajú vo vlastnej zodpovednosti a z vlastnej iniciatívy vo svojej oblasti zodpovednosti. Bez zbytočnej hierarchie sa zákazník rýchlejšie dostáva k svojmu tovaru a na stavbe sa pokračuje bez zbytočných zdržaní.

platketa

Rozmýšľal som, čo je hlavným zdrojom úspechu Baumitu?

Silná značka Baumit, sú vlastne jej obsahy, hodnoty a energia, ktorá sa za tým skrýva. Úspech značky Baumit spočíva v tom, ako nakaziť ostatných nadšením a vášňou. V prvom rade sú to ale ľudia! Vďaka nim sa Baumit stal lídrom v Európe aj vo svete. Značka Baumit už dlhoročne prispieva neustálym skvalitňovaním stavebných materiálov a systémových riešení ako pri nových stavbách, tak aj pri obnove existujúcich stavieb. Nové materiály od spoločnosti Baumit s. r. o. významným spôsobom zlepšujú energetickú hospodárnosť stavieb a prispievajú tiež k ochrane životného prostredia. Snáď ani niet takého materiálu, ktorý by nevyriešil problém bytového domu, či ide o plesne, riasy, alebo iný problém – Baumit stojí na pomoci správcom i vlastníkom. Netrúfam si ani odhadnúť, koľko bytových domov bolo už zateplených každoročne sa vyvíjajúcim kontaktným zatepľovacím systémom a inými materiálmi značky Baumit. A kvalitne. Dôkazom toho sú tisíce nových, či krásne esteticky obnovených bytových domov.

Však nielen kontaktné zatepľovacie systémy sú nosným produktom spoločnosti Baumit s. r. o. Neviem si predstaviť iného výrobcu stavebných materiálov, ktorého prvoradou snahou je prispievať k lepšiemu bývaniu ľudí, šetreniu životného prostredia a súčasne trvalo udržateľnému rozvoju na zemi. V portfóliu tejto spoločnosti nájdeme také výrobky a riešenia, ktoré sami od seba prispievajú k ochrane životného prostredia. Typickým príkladom sú tepelno-izolačné systémy, ktoré majú priamy dopad na zníženie spotreby energie, zníženie emisií škodlivých plynov a obmedzenie spotreby neobnoviteľných zdrojov energie. ­Baumit s. r. o. sa podieľa svojimi objemami ako jeden z najväčších výrobcov a dodávateľov kontaktných zatepľovacích systémov na Slovensku. Práve zatepľovanie zaznamenalo v minulých rokoch stavebný boom. Bude sa o tom hovoriť aj na stretnutí správcov bytových domov. Práve preto sa stane 5. 4. 2018 konferencia Správa budov 2018 miestom odovzdania prestížneho ocenenia Firma časopisu Správca bytových domov za rok 2017 predstaviteľom spoločnosti Baumit.

Na odovzdávanie tohto ocenenia vás srdečne do Bešeňovej pozývame! Spoločnosti Baumit s. r. o. k oceneniu srdečne blahoželáme!