Spoločnosť REHAU oslávila prednedávnom už 20. výročie svojej existencie. Stretnutie so svojimi TOP zákazníkmi zo stavebnej brandže a najväčšími obchodnými partnermi sa uskutočnilo 17. 5. 2018 v areáli AURELIUM Bratislava.

rehau2022

Event sa niesol v atmosfére veľkej vízie do blízkej budúcnosti. Číslo 20 má totiž v tomto prípade aj druhý význam. Ide o víziu spoločnosti, splniť svoje ciele do roku 2020. Vízia sa vyznačuje progresom, na ktorý je potrebná dávka inteligencie a šikovnosti. Progres sa prejaví inováciami, technológiou, digitalizáciou, inšpiráciou a megatrendami. Práve túto myšlienku inovácie a technológie preniesla spoločnosť REHAU aj do témy eventu.

rehau20

Motto „Spolu nahliadneme do budúcnosti“ charakterizovalo akciu veľmi výstižným spôsobom. 20. výročie spoločnosti a vízie REHAU 2020 boli krásnym prepojením na realizáciu výnimočného a inšpirujúceho spoločného stretnutia. Po privítaní hostí moderátorom nasledoval príhovor generálneho riaditeľa spoločnosti REHAU – Ing. Igora Borguľu. Po príhovore nasledovala prehliadka vynálezov, prehliadka historickej zóny areálu a slávnostné odhalenie exponátu REHAU. Akciu umocnili rôzne svetelné aj iné 3D efekty. Koncert Mariána Čekovského a Queen show revival potešil milovníkov hudby. Akcia bola úspešná a za jej skvelý priebeh patrí organizátorom akcie srdečná vďaka.

 

rehau202

 

Spoločnosti REHAU, ktorá vyrába množstvo produktov aj pre naše bytové domy, chceme aj touto cestou zablahoželať k jubileu a popriať aspoň ďalších úspešných 20 rokov existencie na našom trhu.

-ký-