Wolf Slovenská republika, s.r.o.

Zaistenie kvality vnútorného prostredia pri stavbe akéhokoľvek objektu je komplexná služba. Projektant vyberá optimálnu zostavu produktov, ktoré montážna firma namontuje a servisná firma uvedie do prevádzky. Funkčný systém by mal vytvárať kvalitné a zdravé vnútorné prostredie po celú dobu svojej životnosti, prispôsobený požiadavkám a nárokom obyvateľov. Aby bol úžitok pre obyvateľov maximálny, je nutné ho sledovať a udržiavať.

My, vo WOLFe, vytvárame ucelené riešenia pre vykurovanie, ohrev vody, chladenie a vetranie. Našou prioritou je, aby prinášali používateľom našich produktov maximálny komfort. Jeden dodávateľ, jedna značka, jeden servisný partner – to je hlavnou výhodou kompletných riešení WOLF.

WOLF je expert na vnútorné prostredie

Produktové portfólio WOLF je veľmi široké, pokrýva potreby používateľov na teplo, teplú vodu, čerstvý a zdravý vzduch s využitím overených aj alternatívnych zdrojov tepla. Vzhľadom na šírku nášho portfólia, dokážeme vždy odborne poradiť a pripravujeme každému zákazníkovi riešenie vykurovania a vetrania na mieru podľa jeho potrieb.

Plynové kondenzačné kotly, tepelné čerpadlá, solárne kolektory, zásobníky a vetracie jednotky značky WOLF sa dajú navzájom výborne kombinovať a zároveň spolu veľmi efektívne komunikujú prostredníctvom jedného riadiaceho modulu. Aplikácia WOLF SmartSet umožňuje monitorovanie a nastavovanie našich zariadení na diaľku prostredníctvom smartfónu, tabletu alebo počítača. Zároveň sú produkty WOLF pripravené aj na zapojenie do systémov inteligentnej domácnosti.

Tepelné čerpadlo CHA-MONOBLOK

Monoblokové tepelné čerpadlo CHA vzduch/voda je robustný prémiový produkt navrhnutý pre jednoduchú inštaláciu a obzvlášť spoľahlivú dlhodobú prevádzku. Je moderné, spoľahlivé a energeticky úsporné, má dlhú životnosť, nízku spotrebu, ľahkú údržbu a tichú prevádzku.

Použitím invertorovej technológie tepelné čerpadlo vykuruje a chladí s ideálnou moduláciou. Tepelné čerpadlo CHA-Monoblok vzduch/voda je k dispozícii v dvoch verziách: CHA-07/400V a CHA-10/400V. Je extrémne tiché a použitím chladiacej kvapaliny R290, ktorá nepoškodzuje ozónovú vrstvu, nemá takmer žiadny vplyv na skleníkový efekt.

Vetracia jednotka CWL-2 pre rodinné domy

Najtichšia vetracia jednotka na trhu v atraktívnom dizajne prináša výkony od 225 do 400 m3/hod. s rekuperáciou tepla až 99 %. Samozrejmosťou je obtok pre nočné chladenie, integrovaný predohrev, automatická protimrazová regulácia a úspornejšie, tichšie ventilátory s konštantným prietokom sú súčasťou zariadenia. WOLF CWL-2 má minimálne nároky na spotrebu energií a veľmi jednoduchú údržbu.

Plynové kondenzačné kotly CGB-2

Kondenzačná technika CGB-2 je vysoko efektívna, moderná a ekologická. Kotly CGB-2 sú kompatibilné s kompletnou ponukou regulačného systému WOLF a dajú sa pohodlne ovládať smartfónom. Majú dlhú životnosť, nižšiu spotrebu paliva a vďaka extrémne nízkym emisiám škodlivín chránia životné prostredie.

K dispozícii sú vo výkonoch od 14 do 100 kW. Kotly nižších výkonov (14/20/24 kW) sú skvelé do rodinných domov, stredné výkony (38/55 kW) sú určené pre veľké rodinné domy, vily alebo väčšie objekty. Kotly vyšších výkonov 75 a 100 kW sú určené pre projekty vyžadujúce väčší rozsah výkonu – obytné budovy, multifunkčné a kancelárske budovy alebo komerčný sektor.

Gabotherm. Podlahové, stenové a stropné vykurovanie a chladenie

Produkty značky Gabotherm poskytujú najvyšší štandard v oblasti plošných nízkoteplotných sálavých systémov. Či už ide o podlahové, stenové alebo stropné vykurovanie a chladenie, Gabotherm vytvára ideálne riešenie pre rodinné domy, administratívne a polyfunkčné budovy, hotely alebo akékoľvek iné objekty. Základnými prvkami systému Gabotherm sú polybuténová rúrka, systémová doska a kvalitné rozdeľovače.

WOLF Akadémia – odborné vzdelávanie našich partnerov počas celej doby spolupráce

Okrem produktov a riešení prináša WOLF aj rozsiahle služby pre svojich odborných partnerov. Koncept WOLF Akadémie, so vzdelávacími zariadeniami v Brne a v Prahe, je pre nás kľúčovou platformou na vzdelávanie a upevňovanie partnerských vzťahov. Široký program pravidelných a individuálnych školení v oblasti vykurovania a vetrania poskytuje nielen potrebné detailné znalosti o našich výrobkoch, ale predovšetkým sa zameriava na praktické zručnosti súvisiace s navrhovaním, montážou a servisom, ako aj predajné argumenty pre našich partnerov. Z tohoto konceptu vyplývajú významné výhody pre všetky strany. Spoločne sa zameriavame na odborné vzdelávanie, čím vytvárame komunitu odborníkov, ktorí dokážu efektívne reagovať na aktuálne potreby zákazníkov.

WOLF na veľtrhu AQUATHERM 2024 v Prahe

V termíne od 5. do 8. marca 2024 budeme aj my súčasťou medzinárodného veľtrhu AQUATHERM 2024 v Prahe. Formát veľtrhu nám poskytuje jedinečnú príležitosť komplexne a názorne predstaviť celý sortiment našich výrobkov a služieb v oblasti vykurovania, chladenia, vetrania a vzduchotechniky, čo pri väčšine bežných aktivít nie je možné. Šírka našej ponuky v oblasti HVAC pre segment rodinných domov a segment komerčných objektov je skutočne jedinečná, a to nielen z hľadiska množstva a výkonového rozsahu technických riešení, ale aj z hľadiska služieb pre našich partnerov. Produktové inovácie a novinky zohľadňujúce dynamicky sa vyvíjajúce potreby zákazníkov a energetické trendy sú jednou z kľúčových tém nášho stánku.

Svoje miesto na veľtrhu AQUATHERM bude mať, samozrejme, aj značka Gabotherm, ktorá už viac ako 30 rokov predstavuje veľmi úspešný a progresívny segment našej ponuky v Českej republike aj na Slovensku. Gabotherm a jeho riešenia sú neoddeliteľnou a logickou súčasťou našich komplexných riešení vykurovania a chladenia. Kompletná ponuka v praxi osvedčených podlahových, stenových a stropných systémov z kvalitných prvkov ju výborne naše portfólio. Spoločná prezentácia našich dvoch značiek, Wolf a Gabotherm, je preto už štandardom.