ENBRA SLOVAKIA s.r.o.

Vysoké ceny plynu a elektriny sa výrazne premietnu aj do blížiaceho sa vyúčtovania pre domácnosti. Tie tak budú do budúcna hľadať spôsoby, ako na výdavkoch spojených s energiami ušetriť. Výrazný priestor sa pritom v mnohých domácnostiach ponúka aj pri hospodárení s vodou. Pitnú vodu nie je nutné využívať na všetky činnosti, spotreba tej teplej sa dá v mnohých prípadoch výrazne znížiť a vďaka moderným technológiám aj dôkladnejšie monitorovať. Nižšie ponúkame niekoľko základných tipov, ako hospodárenie s vodou v domácnosti zefektívniť.

Blížiaca sa sezóna rozúčtovania bude pre mnohé domácnosti znamenať vyššie výdavky spojené s doplatkami. A to aj napriek zastropovaniu cien energií či skutočnosti, že mnohí užívatelia domov a bytov či SVB pristúpili už v minulom roku k navýšeniu záloh. Jednou zo základných zložiek rozúčtovania je pritom spotreba vody, najmä teplej.

„V uplynulom roku sa veľa hovorilo o cenách plynu a elektriny, na druhej strane tieto energetické zdroje najčastejšie slúžia práve na ohrev vody. Teplá voda skrátka musí niekde vzniknúť, vo finále je tak jej spotreba kľúčová z hľadiska finančných výdavkov. Inými slovami, posledné mesiace ukázali, že znižovať spotrebu vody bude do budúcna nutné, mnohí užívatelia to určite zistia aj pri samotnom vyúčtovaní,“ uviedol Ivan Ďurica, produktový a reklamačný manažér pre meraciu a regulačnú techniku Enbra Slovakia.

Nahradenie pitnej vody úžitkovou

Jeden zo základných spôsobov maximalizácie úspory vody je celkové efektívnejšie využívanie tohto zdroja. Najmä pitnej vody, a to ideálne iba na účely, na ktoré je nutná. Štatistiky totiž uvádzajú, že z celkovej spotreby pitnej vody zhruba štvrtina odtečie rovno do kanála – presnejšie na splachovanie toalety. Okolo tretiny celkovej spotreby padne na sprchovanie a ďalšiu osobnú hygienu, tretí najvyšší podiel potom pripadá na pranie bielizne.

„Efektívnejšie využívanie pitnej vody sa dlho chápalo ako trend budúcnosti. Rastúce ceny energií však na túto otázku upozornili už teraz. Mnohí užívatelia sa tak snažia výrazne viac využívať úžitkovú vodu na činnosti, na ktoré je úplne dostačujúca. Zaradiť sem je možné napríklad práve splachovanie, na ktoré rozhodne nie je nutné plytvať pitnou vodou. Medzi ďalšie činnosti je možné ďalej zaradiť aj upratovanie, pranie bielizne či zalievanie záhrady. Zdrojom úžitkovej vody bývajú najčastejšie vsakované zrážky či podzemné vody,“ doplnil Ivan Ďurica s tým, že v prípade štvorčlennej rodiny to môže znamenať dennú úsporu aj stopäťdesiat litrov pitnej vody denne. V prípade rodinných domov môžu byť zdrojom úžitkovej vody najmä studne či retenčné nádrže, ktoré využívajú predovšetkým zachytávanie dažďovej vody.

Zlomok spotreby sprchy či umývačky

Na zmienenú hygienu je využívanie pitnej vody, naopak, vhodné. Aj tu však existuje pomerne jednoduchý spôsob, ako ušetriť – miesto napúšťania teplej vane využiť radšej sprchu. Zatiaľ čo klasická vaňa pojme na jeden kúpeľ okolo 150 litrov, pri sprchovaní je spotreba zhruba tretinová, a to medzi 30 a 50 litrami. K úspore teplej vody pomôže aj termostatická batéria, najmä tým, že vďaka nej nie je nutné dlho nechávať odtiecť studenú vodu a čakať dlho na optimálnu teplotu pre sprchovanie.

„Často záleží aj na tom, či sa človek sprchuje vo vani bez zásteny alebo používa klasický uzatvárateľný sprchový kút. V prípade druhého variantu sa sprchovací priestor veľmi rýchlo prehreje, čo v mnohých prípadoch skráti celý proces a najmä spotrebu vody. Tá logicky narastá v momente, keď sa človek chce takzvane prehrievať a zo sprchovacieho priestoru mu uniká teplo. Okrem toho nie je nutné sprchové hlavice často púšťať na maximum, spotreba vody je potom vyššia. Veľmi dobre fungujú aj úsporné hlavice, ktoré prúd vody prevzdušňujú bez toho, aby používateľ spoznal výraznejší rozdiel,“ spresnil Ivan Ďurica.

Veľkým pomocníkom s ohľadom na celkovú spotrebu vody môže byť aj klasická umývačka riadu. V prípade ručného umývania totiž človeku pretečie do odpadu aj 40 litrov teplej vody. V niektorých domácnostiach navyše môže aj chvíľu trvať, kým z kohútika odtečie studená voda a začne tiecť požadovaná teplá. Súčasné umývačky so šírkou 60 centimetrov pritom spotrebujú okolo 10 litrov vody na jeden cyklus. V niektorých prípadoch sa pri ekonomických programoch môžu dostať aj na 6 litrov, čo je často menej než jeden plný drez vody.

Hoci mnohé domácnosti dnes už umývačku využívajú, väčšina spotrebiteľov riad najskôr oplachuje od väčších nečistôt. Vhodnejšie je pritom k tomuto kroku pristúpiť ešte pred ich zaschnutím a zotrieť papierovou utierkou, aby sa spotreba vody zbytočne nezvyšovala.

Zníženie spotreby o 10 percent vďaka sledovaniu v reálnom čase

Jedným z trendov najbližších rokov by podľa odborníkov malo byť sledovanie spotreby prakticky v reálnom čase. Už dnes je možné klasické vodomery vybaviť modulmi, ktoré umožňujú odpočet hodnoty ich spotreby diaľkovo, bez nutnosti vstupu do domu či bytu. „Nadstavbou je pripojenie vodomerov k takzvanému Internetu vecí. Zariadenie vďaka nemu posiela dáta o spotrebe v reálnom čase, používateľ má potom možnosť vývoj spotreby sledovať napríklad v aplikácii v smartfóne alebo na špeciálnych webových stránkach,“ spresnil Ivan Ďurica.

Podľa neho sa pritom v praxi ukazuje, že aj toto riešenie pomáha znížiť spotrebu vody. Priemerná úspora sa pohybuje okolo 10 percent. „V tomto prípade funguje pomerne silný psychologický efekt, keď používateľ cíti väčšiu kontrolu nad celkovou spotrebou a podľa toho sa aj správa. Ak mu dôjde vyúčtovanie raz ročne, často tento výdavok aj pri vyšších výdavkoch prestane po niekoľkých týždňoch vnímať ako pálčivý problém. Takto však môže vďaka moderným technológiám porovnávať spotrebu medziročne, ale napríklad aj v krátkodobom horizonte. Vo výsledku tak efektívnejšie eliminuje prípadné nárasty spotreby, napríklad vďaka notifikáciám o zvýšenom odbere,“ uviedol Ivan Ďurica.

Výhoda tohto riešenia potom môže prísť vhod aj pri nečakaných nehodách či problémoch. Či už ide o chybu v rozvodoch vody alebo poruchy na spotrebičoch, pre ktoré sa spotreba vody nečakané zvýši. I na tieto neočakávané ťažkosti totiž môžu upozorniť práve notifikácie týkajúce sa neočakávanej vyššej spotreby vody.