ISH 2023: Cesta k udržateľnej budúcnosti

Na veľtrhu ISH od 13. do 17. marca 2023 sa môžete tešiť na vizionárske nápady v segmente vody, vykurovania a klimatizácie. Nové, veľmi ambiciózne sociálno-politické ciele si vyžadujú rozhodné kroky, ako aj životaschopné inovácie. ISH je ako jedinečný motor inovácií ideálnym miestom na získanie informácií potrebných na dosiahnutie cieľov a nájdenie konkrétnych riešení. Preto je mottom veľtrhu v roku 2023 „Riešenia pre udržateľnú budúcnosť”. Okrem osobnej účasti na veľtrhu môžete veľtrh navštíviť aj na platforme ISH Digital Extension, ktorá vám otvorí ďalšie možnosti.

Okrem dizajnu sa sekcia ISH Water 2023 zameriava najmä na tému udržateľnosti. Tému udržateľnosti možno nájsť všade – v materiáloch, vo výrobe alebo v dlhodobých koncepciách dizajnu kúpeľní pre všetky generácie. Všetky aspekty sú prezentované v rámci dvoch hlavných tém „ Sustainable Bathroom/Udržateľná kúpeľňa” a „Water Source/Zdroj vody”. Osobitná pozornosť sa venuje udržateľnej inštalácii a kvalite cenného zdroja vody, ako aj energetickej účinnosti zásobovania (teplou) vodou.

V súčasnosti sa maximálna pozornosť venuje otázkam bezpečného zásobovania vodou a energiou. Uvedomujeme si riziká nadmernej závislosti od jedného zdroja alebo dodávateľa energie, a preto zdôrazňujeme potrebu energetickej nezávislosti, bezpečných dodávok, kvalitných zdrojov pitnej vody a diverzifikácie zdrojov energie smerom k vyššiemu podielu obnoviteľných zdrojov energie. V záujme dosiahnutia cieľov Parížskej klimatickej dohody sa zameriavame na riešenia v oblasti ochrany klímy, energetickej účinnosti a udržateľnosti, inteligentného riadenia energie, ktoré prepája sektory vykurovania a mobility, elektrifikácie a skladovania energie a rastúceho významu vodíka ako nosiča energie.

ISH 2023 sa výrazne zameria na tému „Kvalita vnútorného vzduchu”, pretože hoci je vzduch od nepamäti dôležitou súčasťou ľudského života, donedávna sme mu v budovách nevenovali veľkú pozornosť. Posledné dva roky ukázali, aké dôležité je mať čistý vzduch v interiéri – znižuje zdravotné riziká, šetrí energiu a znižuje emisie CO2 a zároveň zvyšuje výkonnosť a pohodu.