Multi-VAC SK spol.s r.o.

Ak vetrať, tak s čo najmenšími stratami tepla. U protiprúdych výmenníkov hovoríme v priemere o 85% účinnosti. Teda spätnom získavaní tepla.

Pre pripomenutie, rekuperačná jednotka je vzduchotechnické zariadenie, ktoré nasáva potrubím vzduch z vonkajšieho prostredia a predáva mu teplo z odvádzaného (ohriatého) vzduchu, bez toho aby došlo k ich premiešaniu. Ďalej je čerstvý vzduch dopravovaný potrubím do jednotlivých miestností. Prívodný a odvodný vzduch je taktiež filtrovaný. V opačnom smere zariadenie nasáva vzduch z miestností, odoberá mu teplo a vyfukuje ho do vonkajšieho prostredia.

Čo ale očakávame od správneho vetrania?

Je to IAQ – Indoor Air Quality, teda udržať kvalitu vnútorného prostredia, ako je

  • čerstvý vzduch
  • komfortná teplotu
  • optimálnu vzdušnú vlhkosť

V mnohých prípadoch sa však vnútorné prostredie vysušuje a vnútorná vlhkosť sa tak pohybuje pod 40 %. Pri použití rekuperácie s klasickým protiprúdým výmenníkom dochádza najmä v zimných mesiacoch k vysušovaniu vnútorných priestorov, pretože chladný vzduch obsahuje málo vody a vnútorný vlhkejší vzduch odchádza von.

Dôsledkom je zníženie relatívnej vlhkosti vzduchu až na 20 %. Tieto hodnoty spôsobujú vysychanie slizníc, pália nás oči a rapídne sa znižuje odolnosť proti vpádu vírusov a baktérií do organizmu. Ďalším javom je vysychanie celých priestorov, čím dochádza k vysychaniu napríklad drevených podláh a nábytku.

Má to riešenie?

Niektorí výrobcovia vetracích jednotiek problém s nízkou vlhkosťou riešia napríklad dodatočným dovlhčením. Je možné ale taktiež použiť rekuperačnú jednotku s entalpickým výmenníkom, ktorá okrem tepla dokáže zaistiť aj prenos vlhkosti.

Prečo by sme mali používať entalpický výmenník?

K tomu, aby sme mohli odpovedať na túto otázku je potrebné sa pozrieť na to, ako má vyzerať ideálna klíma pre zdravý život. Vo vnútorných priestoroch miestností je ideálna vlhkosť medzi 40 až 60 % relatívnej vlhkosti a teplota medzi 18 až 22 °C.

Ako entalpický protiprúdy výmenník vlastne funguje?

Aby výmenník dokázal premiestniť aj vlhkosť, musí mať materiál lamiel schopnosť prenášať ju. To umožňujú membrány, teda špeciálne materiály, ktoré dokážu zaistiť prenos vlhkosti. Teda ideálne priepustnosť iba pre molekuly vodnej pary. Tento fakt je dôležitý preto, aby sa nám späť do miestností nevracalo CO2 apod.

Aké sú výhody entalpického výmenníka?

Entalpický výmenník umožňuje nielen prenos tepla, ale taktiež vlhkosti medzi prívodným a odvodným vzduchom. To je dôležité pre udržanie optimálnej úrovne vlhkosti v interiéri. To môže pozitívne ovplyvniť pohodlie a zdravie obyvateľov.

A aké sú ich nevýhody?

  • Vyššie nadobúdacie náklady
  • Nižšia teplotná účinnosť
  • Vyššia tlaková strata

Aká je konštrukcia entalpického výmenníka s membránou METALPIC?

Je to unikátna nová technológia, hliníkový nosič z ťahokovu s čo najväčšou možnou otvorenou plochou, ktorý je potiahnutý polymérnou membránou. Jeho funkciou je prenos vlhkosti. Vďaka tejto kombinácii získame ako teplosmennú, tak vlhkosmennú plochu.

Teraz sú entalpické výmenníky s membránou METALIC integrovane do vetracích jednotiek VENUS, DAPHNE a DAPHNE FLAT

REKUPERAČNÉ JEDNOTKY S INTEGROVANÝM ENTALPICKÝM VÝMENNÍKOM

Podstropná rekuperačná jednotka VENUS s regulaciou Air Genio

  • vzduchový výkon: 140, 150, 300, 500 a 700 m³/h

Nástenná rekuperačná DAPHNE s regulaciou Air Genio

 vzduchový výkon: 200, 300, 500, 700 a 900 m3/h

Podstropná rekuperačná jednotka DAPHNE FLAT s regulaciou Air Genio

  • vzduchový výkon: 350, 520 a 770 m³/h

Nástenná a podstropná rekuperačná jednotka DF EVO

  • vzduchový výkon: 150 a 200 m³/hod