Združenie pre podporu obnovy bytových domov ako hlavný organizátor so svojimi partnermi pripravilo pre priaznivcov obnovy bytových domov na Slovensku svoje najväčšie podujatie. Bola ním 17. medzinárodná konferencia KOBD 2023. Uskutočnila sa v dňoch 20. – 22. 11. 2023 v Grand hoteli Permon.

Tohtoročný podtitul konferencie bol „Plán obnovy pre sektor budov“. Odborným garantom bol opäť prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. a organizačným garantom Mária Marková, ktorí svoju úlohu zvládli a prispeli tak k úspešnej konferencii. Konferencia bola rozdelená do ôsmich tematických celkov:

  1. Legislatíva
  2. Architektúra
  3. Realizácia
  4. Obnova stavebných konštrukcií
  5. Obnova technických zariadení budov
  6. Obnoviteľné zdroje energie (OZE)
  7. Financovanie
  8. Správa bytových domov

V jednotlivých odborných sekciách vystúpilo celkom 40 prednášateľov so svojimi prezentáciami. Snažili sa o to, aby prihlásení účastníci, ktorých bolo vyše 300, dostali tie najaktuálnejšie a trendové informácie o širokej škále problematiky, ktorá spadá pod obnovu bytových domov. Plná konferenčná sála a čulý záujem o prezentácie nebol len doménou úvodných dvoch sekcií, ale s potešením organizátorov môžeme konštatovať, že vysokú úroveň záujmu a pozornosti si udržal počas celej konferencie. Účastníci sa aktívne zapájali do diskusie v rámci diskusných fór. Vysoký záujem o účasť na konferencii sme zaznamenávali priebežne počas roka od partnerov, ktorí mali záujem o aktívnu účasť buď priamo v odbornom programe alebo ako vystavovatelia. Na tomto ročníku ich bolo celkom 33, pričom nám partneri láskavo prispeli do tomboly s úžasnými cenami.

Súčasťou odbornej konferencie bol aj zborník prednášok v tlačenej, ale aj v elektronickej podobe na USB kľúči, v ktorom nájdu jeho majitelia veľa podnetných informácií, praktických rád a návodov. Zborník konferencie môžu aj ďalší záujemcovia získať prostredníctvom objednávky adresovanej na adresu združenia alebo elektronicky na adrese obnova-domov@obnova-domov.sk.

Nakoľko vysoká účasť prekonala aj naše očakávania, bolo náročnejšie zabezpečiť všetko potrebné tak, aby sme dopriali účastníkom kvalitné služby a nedochádzalo k nežiaducim kolíziám. Výborná predpríprava, efektívna komunikácia a bezchybne fungujúci organizačný tím majú veľkú zásluhu na spokojnosti účastníkov. Pomohlo k tomu aj kvalitné ubytovanie, špeciality miestnej kuchyne a ponúkané nápoje. A v neposlednom rade skvelá atmosféra počas večerných rautov, na ktorých sa mali účastníci možnosť zabaviť. V prvý večer to boli legendárne skladby a veľké hity Mira Žbirku (v podaní MEKI tribute), druhý večer heligonkárka a speváčka s neuveriteľne čistým spevom Vlasta Mudríková, ktorá patrí medzi elitu slovenského folklóru. V druhý večer mali účastníci možnosť vyhrať aj ceny v tombole od našich sponzorov. Možnosť zabaviť sa s kolegami na dvoch večerných rautoch má veľmi dobrý ohlas a tiež patrí medzi neodmysliteľné pozitíva konferencie.

Teší a zaväzuje nás, že 17. ročník medzinárodnej konferencie KOBD 2023, bol vysoko oceňovaný zo strany účastníkov. Už teraz vieme, že spoločným cieľom budúcej konferencie je maximálne prispieť všetkým účastníkom inovovaným odborným

programom a výbornou organizáciou. Bude nám poteším, ak nám zachováte svoju priazeň a opäť nás poctíte svojou účasťou a prispejete k už tradične skvelej atmosfére.

Všetky informácie a novinky o ďalšej konferencií nájdete vždy na našich stránkach https://www.obnova-domov.sk/ .

Novinkou je aj náš newsletter (odber noviniek) vďaka ktorému získate všetky informácie z prvej ruky a okamžite na Váš e-mail.

 

Mária Marková, výkonný predseda ZpPOBD a organizačný garant