Wolf Slovenská republika, s.r.o.

Zatiaľ čo verejnosť v rámci energetickej transformácie diskutuje o elektrine, elektromobiloch a veternej elektrine, zásobovaniu teplom sa venuje iba malá pozornosť. A pritom odvetvie vykurovania zohráva rozhodujúcu úlohu v spotrebe energie. V budovách je výroba tepla jedným z najväčších nákladových faktorov, čo je dostatočný dôvod na to, aby sme uvažovali o obnoviteľných zdrojoch energie a moderných vykurovacích systémoch.

Ak sa pozrieme na údaje o konečnej spotrebe energie, rýchlo zistíme, že výroba tepla zahŕňa vykurovanie priestorov, ohrev vody a prípadne chladenie priestorov, a predstavuje takmer polovicu spotreby energie.

Odvetvie vykurovania a dopravy sú teda najväčšími žrútmi energie. Hoci sa výrazne podporuje prechod na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov prostredníctvom veternej energie a fotovoltiky, mnohé vykurovacie systémy v domácnostiach stále využívajú fosílne palivá. Ak však chceme skutočne dosiahnuť zmenu v oblasti emisií CO2 a energetickej účinnosti, kľúčom k úspechu je prechod na nové systémy vykurovania.

Aké úpravy je potrebné vykonať vo vykurovaní?

V domácnostiach je podiel vykurovania a chladenia na konečnej spotrebe energie významný, pretože dosahuje viac ako 90 %. Stále sa používa prevažne zemný plyn, prípadne tuhé palivá. To znamená, že v sektore rodinných domov je priestor pre výrazné rozšírenie využívania solárnej tepelnej energie, fotovoltiky, tepelných čerpadiel a iných obnoviteľných zdrojov energie.

Okrem toho je potrebné zrealizovať energetickú obnovu starších budov, ktoré spotrebujú v priemere až päťkrát viac energie ako novostavby postavené po roku 2001. Aj keď nie je úplne možné zvýšiť energetickú účinnosť starej budovy na úroveň novostavby, modernizácia vykurovacieho systému v spojení s opatreniami na zateplenie budovy už výrazne znižuje spotrebu energie a prevádzkové náklady. Všetky tieto zmeny zároveň znižujú emisie CO2, a tým prospievajú zlepšeniu životného prostredia.

Príklady prechodu na obnoviteľné zdroje energie

  • Fotovoltický systém vrátane systému na výrobu elektrickej energie pre vlastnú spotrebu -najlepšie v kombinácii s tepelnými čerpadlami.
  • Solárne termické systémy, ako napríklad systémy od spoločnosti WOLF, využívajú slnečné teplo a znižujú tak výdavky na výrobu teplej vody a vykurovacej energie.
  • Hybridné systémy kombinujú moderné riešenia vykurovania s konvenčnými plynovými vykurovacími systémami.

V súčasnosti nie je prechod na obnoviteľné zdroje energie niekedy možný z dôvodu infraštruktúry alebo iných problémov. Ale aj v týchto prípadoch je možné výrazne zvýšiť energetickú účinnosť. Moderné vykurovacie systémy WOLF s plynovou kondenzačnou technológiou môžu byť alternatívou, ako vo výnimočných prípadoch iniciovať energetickú transformáciu. Vďaka nim je odpadové teplo, t. j. energia zo spalín, využiteľné na vykurovanie.

WOLF prináša aj hybridné riešenia, ktoré využívajú kombináciu viacerých zdrojov tepla. Hybridné vykurovanie je najčastejšie kombináciou fosílnych nosičov energie (plyn, olej) a energie z obnoviteľných zdrojov (v podobe tepelného čerpadla alebo solárneho systému). Vďaka tomu je ekologické a šetrí náklady na vykurovanie. Fosílne nosiče energie zasa zabezpečujú vždy dostupný vykurovací výkon. Existuje tiež možnosť skombinovať viacero technológií, ktoré využívajú energie z obnoviteľných zdrojov. Takýmto príkladom hybridného vykurovania je napríklad tepelné čerpadlo so solárnym systémom, kedy ide o hybridné vykurovanie z obnoviteľných zdrojov energie. Tepelné čerpadlá tak možno využiť na podporu vykurovacieho systému pri príprave teplej vody a na chladenie domu v lete. Ak tieto komponenty skombinujete aj s fotovoltikou alebo solárnou tepelnou energiou, dokážete pokryť energetické požiadavky tepelných čerpadiel takmer na 100%. Možnosti kombinovania sú rôzne a závisia od konkrétnej budovy.

Aké vykurovací systém odporúčame?

Tepelné čerpadlo vzduch/voda sa inštaluje najjednoduchšie, čo urýchľuje celý proces, pričom nie je nutné robiť žiadne väčšie zásahy, ako napríklad vŕtanie do zeme. V kombinácii s kondenzačným kotlom, ako je napríklad plynový kondenzačný kotol CGB-2, zabezpečuje väčšinu tepla tepelné čerpadlo. V prípade špičky potom pokryje zvýšenú spotrebu druhé vykurovacie zariadenie. Keďže sú tepelné čerpadlá poháňané elektrinou, dobrý nápad je doplniť vykurovací systém fotovoltickým zariadením, pretože vám bude dlhodobo šetriť náklady na vykurovanie. Elektrinu na pohon tepelného čerpadla získate takmer bezplatne a jediné náklady, ktoré vám vzniknú, sú náklady na plyn pri spotrebe nad rámec výkonu čerpadla.

Tepelné čerpadlo FHA-Monoblok. Jednoducho univerzálne

FHA Monoblok je inovatívne zariadenie vhodné pre novostavby aj rekonštrukcie. Je navrhnuté na jednoduchú inštaláciu, dlhodobú spoľahlivú prevádzku a je k dispozícii v piatich verziách (230 V: FHA-05/06, 06/07, 08/10 a 400 V: FHA-11/14 a 14/17). Nižšie výkony tepelného čerpadla FHA nachádzajú uplatnenie predovšetkým v rodinných domoch, zatiaľ čo kaskáda piatich tepelných čerpadiel s výkonom až 70 kW poskytuje riešenie vykurovania aj pre bytové domy a komerčné objekty. FHA Monoblok je vhodné aj pri bivalentných a hybridných riešeniach s plynovým kotlom.

Medzi hlavné výhody FHA Monoblok patrí široký rozsah výkonov od 5 do 14 kW (až 70 kW v kaskáde), nízke prevádzkové náklady vďaka vysokému COP, moderné chladivo R32 šetrné k životnému prostrediu a jednotný systém regulácie pre všetky zariadenia WOLF aj s možnosťou ovládania na diaľku.

WOLF. Expert na vnútorné prostredie

WOLF je komplexný dodávateľ vykurovacej, vetracej techniky a vzduchotechniky a expert na vnútorné prostredie. Už viac ako 30 rokov navrhujeme a dodávame efektívne riešenia vykurovania, chladenia a vetrania na mieru pre akýkoľvek priestor. Prinášame trvalo udržateľné produkty, ako sú tepelné čerpadlá alebo vetracie systémy pre rodinné domy, bytové domy, kancelárske budovy aj priemyselné objekty. Viac informácií nájdete na web stránke: slovensko.wolf.eu