SÚŤAŽ NAJLEPŠIE OBNOVENÝ BYTOVÝ DOM 2021

Súťaž sa koná od 1.1.2022 do 4. 3. 2022. Do súťaže sa môžu prihlásiť bytové domy s ukončenou realizáciou obnovy do 31.12.2021. Odoslať prihlášku s kópiou preberacieho protokolu a fotodokumentáciou treba najneskôr do 4.3.2022 prednostne na e-mailovú adresu obnova-domov@obnova-domov.sk alebo na adresu: Združenie pre podporu obnovy bytových domov, Slovanská 6, 917 02 Trnava.


„Najlepšie obnovený bytový dom 2020″ už pozná svojich výhercov

 

Najlepšie obnovený bytový dom za rok 2020 bol zavŕšený svojim 13. ročníkom. Napriek komplikovanej pandemickej situácii a po predĺžení termínov na podanie prihlášok do súťaže sme sa dopracovali k finálnemu záveru tejto súťaže. Výherné domy budú obdarované hlavne vďaka Prvej stavebnej sporiteľni, a.s., ktorá sa roky výrazne podieľa na tejto tradičnej obľúbenej súťaži. Vecnými cenami prispejú výhercom Združenie pre podporu obnovy bytových domov a Vydavateľstvo odborných časopisov – náš časopis Správca bytových domov a www.tzbportal.sk.

Viac o víťazoch sa dočítate tu:

sutaz NOBD 2020

Súťažné bytové domy v roku 2020