Celkové náklady: 102 395,93 €

Realizácia komplexnej obnovy bytového domu v oblasti:

  • Zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády