Project Description

Celkové náklady: 83 000 €

Realizácia komplexnej obnovy bytového domu v oblasti:

  • Zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
  • Odstraňovanie systémových porúch a statických chýb
  • Rekonštrukcia elektroinštalácie
  • Výmena a montáž okien