Celkové náklady: 57 000 €

Realizácia komplexnej obnovy bytového domu v oblasti:

  • Zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
  • Rekonštrukcia balkónov a lodžií
  • Rekonštrukcia elektroinštalácie
  • Výmena a montáž okien
  • Zateplenie a izolácia striech