Celkové náklady: 280 000€

Realizácia komplexnej obnovy bytového domu v oblasti:

  • Zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
  • Odstraňovanie systémových porúch a statických chýb
  • Modernizácia vykurovacieho systému
  • Rekonštrukcia balkónov a lodžií
  • Výmena a rekonštrukcia stúpačiek a spoločných rozvodov
  • Domové vstupy
  • Výmena a montáž okien
  • Zateplenie a izolácia striech