Project Description

Celkové náklady: 170 000€

Realizácia komplexnej obnovy bytového domu v oblasti:

  • Zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
  • Odstraňovanie systémových porúch a statických chýb
  • Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
  • Domové vstupy
  • Zateplenie a izolácia striech