Project Description

Celkové náklady: 260 000€

  • Zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
  • Odstraňovanie systém. porúch a statických chýb
  • Rekonštrukcia balkónov a lodžií
  • Zateplenie a izolácia striech