Loading...
Loading...
Loading...
Nahrávam Udalosti

Všetky Udalosti

Cech Strechárov Slovenska vás pozýva na STRECHY 2024.

28. Bratislavské sympózium

Téma: Aktuálne trendy a inovácie v oblasti striech budov

Cieľom sympózií je informovať technickú verejnosť o súčasných trendoch v riešeniach striech budov a ich detailov na novostavbách alebo pri ich obnovách. Charakterizovať súčasný stav a poukázať na posúdenie hlavných smerov rozvoja výroby a používania stavebných materiálov z hľadiska ich fyzikálnych, ekologických a technologických vlastností.

Zdieľajte obsah na sociálnych sieťach!

Go to Top