Schwank s.r.o.

Spoločnosť Schwank predstavila na tohtoročnom veľtrhu ISH vo Frankfurte vo svetovej premiére svoj prvý hybridný tmavý žiarič geniumSchwank. Ten môže okrem zemného alebo kvapalného plynu vôbec po prvýkrát využívať aj 100% vodík. Spolu s ním spoločnosť Schwank na veľtrhu predstavila aj systém optimalizácie energie nazvaný e.lements. Ten riadi celé zásobovanie priemyselných budov energiou vrátane fotovoltiky, výroby, skladovania vodíka, ako aj vykurovania alebo chladenia haly.

Spoločnosť Schwank predstavila na tohtoročnom veľtrhu ISH vo Frankfurte nad Mohanom prelomové riešenie pre priemyselné vykurovanie. Novú generáciu žiariča geniumSchwank, ktorý vôbec po prvýkrát umožňuje používať ako palivo 100% vodík. „Rozhodli sme sa pre takzvaný viacplynový prístup. Nový model tak dokáže okrem vodíka využívať aj zemný plyn a skvapalnený ropný plyn, čo je svetový unikát,“ uviedol Ing. Lukáš Daněk, obchodný manažér spoločnosti Schwank.

Podobné riešenia doteraz vyžadovali vysoký podiel zemného plynu alebo skvapalneného ropného plynu ako základnej suroviny na spaľovanie len 25% vodíka. Z hľadiska vykurovania priemyselných hál ide o významný prelom. Prevádzkovatelia sa budú môcť v budúcnosti ľahko prispôsobiť meniacim sa podmienkam. Zatiaľ čo dnes používajú ako hlavné médium na vykurovanie zemný plyn, technológia spoločnosti Schwank im v budúcnosti umožní bezproblémový prechod na vodík.

Vzhľadom na súčasné trendy v energetike sa flexibilné riešenie vykurovania pre priemysel javí ako úplne optimálne. Mnohí naši zákazníci chcú dnes ešte stále používať zemný plyn, ale z dlhodobého hľadiska plánujú používať vodík. Niektorí sa dokonca usilujú o absolútnu sebestačnosť. Práve na tento účel bola vyvinutá jednotka geniumSchwank,“ dodal Ing. Lukáš Daněk s tým, že nová séria jednotiek bude k dispozícii vo výkonových triedach od 21 do 61 kW a dĺžkach od 3,5 do 12,5 m.

Technológia Schwank by mala využívať predovšetkým 100% zelený vodík získaný z fotovoltaických panelov. Konkrétny podnik by tak prostredníctvom fotovoltaiky vyrábal vlastnú energiu a skladoval ju v príslušných nádržiach vo forme vodíka na dlhodobé sezónne využitie. Ten by sa vyrábal z prebytkov elektrickej energie elektrolýzou. Týmto riešením by žiarič geniumSchwank dosiahol úplne bezemisné vykurovanie konkrétnej prevádzky.

e.lements – vykurovanie a chladenie bez CO2 až po úplnú energetickú sebestačnosť

Ďalšia inovácia spoločnosti Schwank predstavená vo Frankfurte – koncept služieb e.lements (The Energy Flow Management System) – je určená na zabezpečenie prevádzky priemyselných zariadení bez emisií CO2. Spája a optimalizuje všetky služby a zdroje energie tak, aby bola priemyselná hala energeticky sebestačná a CO2 neutrálna.

Systém môže pozostávať z rôznych komponentov – od fotovoltického systému cez akumulátory, elektrolyzér, vodíkovú sieť až po vykurovanie, chladenie a vetranie haly. Kľúčové je prepojenie jednotlivých komponentov a ich vzájomná symbióza.

Vzhľadom na zložitosť technológie je pre užívateľa takmer nemožné nielen spojiť všetky jednotlivé komponenty, ale na konci ich aj prepojiť do jedného fungujúceho systému. Naši odborníci majú potrebný know-how na to, aby takýto systém navrhli a nainštalovali. Kľúčová je pre nich nakoniec cieľová úroveň sebestačnosti konkrétnej priemyselnej haly,“ dodal Ing. Lukáš Daněk.

Infračervený vykurovací systém, najpopulárnejšie tepelné čerpadlo a MonsterFans

Okrem prevratných inovácií predstavila spoločnosť Schwank na frankfurtskom veľtrhu aj svoje najobľúbenejšie produkty. Ide o infračervené vykurovacie systémy deltaSchwank, ktoré sú už dnes etalónom v oblasti priemyselného vykurovania. Okrem iného sa vyznačujú trvalo vysokou účinnosťou počas celého obdobia regulácie výkonu a extrémne nízkymi hodnotami oxidov dusíka.

Spoločnosť Schwank návštevníkom Frankfurtu predstavila aj elektrické tepelné čerpadlo vzduch-vzduch, ktoré je v súčasnosti najpredávanejším typom tepelného čerpadla v logistických a komerčných halách. Súčasťou expozície bol aj ventilátor MonsterFan HVLS na recirkuláciu vzduchu v hale.