Obnova domu prináša nielen energetické úspory, ale aj väčší komfort. Nie vždy sa však pri obnove postupuje správne. Prvým krokom by malo byť zateplenie domu s využitím tepelnoizolačného materiálu – napr. expandovaného polystyrénu (EPS). Práve to zaistí významné šetrenie energií vynaložených na vykurovanie a chladenie interiéru.

Zateplenie s využitím EPS je praktickým riešením, pretože práve vďaka nemu sa takmer okamžite znížia náklady na vykurovanie v byte alebo v dome. „Zateplením s využitím EPS dokážete výrazne ušetriť nielen na nákladoch na vykurovanie, ale aj na chladenie. Pre lepšiu predstavu ho možno prirovnať k termoske – tá totiž udržiava stabilnú teplotu vnútri bez ohľadu na to, či je v exteriéri teplo alebo zima,“ vysvetľuje Marta Strapková predsedníčka Združenia EPS SR. Pri stále vyšších cenách za energie môže práve zateplenie s využitím expandovaného polystyrénu pomôcť s rýchlejšou návratnosťou investícií do modernizácie staršieho domu.

Kvalitný materiál si vyžaduje kvalitnú realizáciu

Návrh aj realizácia zateplenia patria do rúk odborníkom. Zateplenie fasády by mala realizovať skúsená firma, ktorá dodrží správne postupy a bude používať iba komponenty, ktoré sú uvedené v pokynoch výrobcu. Expandovaný polystyrén tvorí z 98 % vzduch, preto má výnimočne nízku hmotnosť a ľahko sa s ním manipuluje. Okrem toho má výborné tepelnoizolačné vlastnosti, vysokú pevnosť v tlaku, ťahu a ohybe a veľmi nízku nasiakavosť. Výhodou EPS je aj to, že je zdravotne neškodný, takže pri manipulácii s ním nie je potrebné používať špeciálne ochranné pomôcky či nástroje.

Zateplenie – prvý krok obnovy

Cieľom kompletnej obnovy domu je znížiť náklady na energie. Začať však treba od základov. Inštalácia drahých moderných technológií bude účinná len do tej miery, do akej bude dom chránený pred nežiaducimi únikmi tepla či chladu. Prvým krokom pri riešení úspor preto musí byť zateplenie fasády a strechy či výmena okien. Až potom by sa malo pristupovať k inštalácii technológií ako sú fotovoltické panely, tepelné čerpadlo alebo rekuperácia. „Vonkajšia fasáda zaberá v porovnaní napríklad s oknami najviac štvorcových metrov. Výhody kvalitne zhotoveného zateplenia v optimálnej hrúbke by ste mali v interiéri pocítiť veľmi rýchlo. Úspora energií je navyše trvalá, keďže EPS má životnosť približne 50 rokov. Samozrejme tento efekt umocní aj výmena okien, inštalácia tepelného čerpadla či vonkajšieho tienenia. Ide síce o väčšie investície, no v konečnom dôsledku prinesú do bývania nielen finančné úspory ale aj komfort,“ uzatvára Marta Strapková.