Xella Slovensko, s. r. o.

Slovenský živnostenský zväz, Cech strechárov Slovenska a Zväz stavebných podnikateľov Slovenska v spolupráci so zástupcami odborných škôl a odborníkmi z praxe prijali Spoločnú deklaráciu na podporu stavebných remesiel.

Stavebné malé a stredné podniky zažívajú alarmujúci nedostatok kvalifikovaných pracovníkov v stavebných profesiách. Slovenský živnostenský zväz, Cech strechárov Slovenska a Zväz stavebných podnikateľov Slovenska preto v spolupráci so zástupcami odborných škôl a odborníkmi z praxe prijali Spoločnú deklaráciu na podporu stavebných remesiel, ktorú predložili Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvu hospodárstva SR a Ministerstvu dopravy SR. Rovnako ju predložili predstaviteľom politických strán, ktoré kandidujú v blížiacich sa voľbách do Národnej rady SR s cieľom pretaviť ju do ich politických programov, aby sa zmeny v oblasti vzdelávania pre stavebné a remeselné učebné odbory stali prioritou novej vlády.

Xella Slovensko sa ako člen Združenia výrobcov murovacích materiálov (ZVMM) k podpore deklarácie hlási. „ZVMM vyslovila podporu spoločnej Deklarácii Slovenského živnostenského zväzu, Cechu strechárov Slovenska a Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska a odborných škôl a našu svoju podporu zdôvodňujeme tým, že nás rovnako znepokojuje dlhodobo pretrvávajúca a naďalej sa prehlbujúca kritická situácia na stredných odborných školách stavebného zamerania, ktorá sa prejavuje neustálym poklesom počtu žiakov na týchto školách, čo má za následok nedostatok kvalifikovaných pracovníkov na stavbách a vo výsledku hrozí až zánikom niektorých remesiel na Slovensku. Súhlasíme s navrhovanými opatreniami, zakotvenými v spoločnej deklarácii a zároveň ponúkame svoju odbornú pomoc pri ich presadzovaní do života. Veríme, že aj vďaka týmto opatreniam sa nám môže podariť zvrátiť tento nepriaznivý trend a prispieť tak k záchrane stavebných remesiel na Slovensku,“ povedal predseda ZVMM a vedúci oddelenia technickej podpory Xella Slovensko Ing. Martin Mihál.