Virtuálny event spoločnosti Resideo a univerzity POLI design sa bude konať 22. marca 2022, na Svetový deň vody

Na druhom ročníku akcie Smart Water: Vízia zodpovedného hospodárenia s vodou, ktorú organizujú spoločnosť Resideo a talianska univerzity POLI design, sa stretnú medzinárodní hostia a odborníci, aby podporili otvorenú víziu a univerzálny prístup k zavádzaniu inovácií v oblasti vodohospodárstva a pri využívaní vody v rezidenčnom sektore.

Druhý ročník akcie Smart Water: Vízia zodpovedného hospodárenia s vodou sa bude konať 22. marca. Túto virtuálnu udalosť organizuje spoločnosť Resideo, globálny poskytovateľ riešení pre komfort a bezpečnosť, v spolupráci s talianskou univerzitou POLI design. Tá je jednou z najlepších univerzít pre štúdium dizajnu na svete a v rebríčku QS Ranking 2021 sa v kategórii „Umenie a dizajn“ umiestnila na piatom mieste.

Virtuálny event sa volá Smart Water: Vízia zodpovedného hospodárenia s vodou, pretože sa zameria na tému udržateľnosti v riadení vodných zdrojov a bude zahŕňať príspevky a analýzy širokého spektra medzinárodných odborníkov.

Udalosť začína o 15:30 stredoeurópskeho času a bude ju moderovať novinár a spisovateľ Fabio Deotto. Ako rečníci vystúpia:

  • Piet Dircke, globálny riaditeľ pre adaptáciu na zmenu klímy spoločnosti Arcadis, poradenskej a projekčnej spoločnosti zameranej na udržateľnosť v oblasti stavebného a environmentálneho inžinierstva. Piet bude hovoriť o dôležitosti odolnosti miest a predstaví niekoľko medzinárodných prípadových štúdií.
  • Renzo Rosso, profesor hydrológie a vodných stavieb na Katedre stavebného a environmentálneho inžinierstva (DICA) na Politecnico di Milano, ktorý sa bude venovať novým výzvam v oblasti riadenia vodného cyklu.
  • Andrea Cominola, odborná asistentka pre inteligentné vodné siete na Technickej univerzite v Berlíne, bude hovoriť o zavádzaní digitálnych technológií vo vodohospodárstve a o tom, ako možno zlepšiť riadenie dodávok a dopytu po vode.
  • Mauricio Cardenas, zakladateľ architektonického štúdia Cardenas Conscious Design, bude hovoriť o použití a experimentovaní s prírodnými materiálmi v niektorých mikroarchitektúrach a o využití vody ako funkčného prvku v dome.

Erin Woodwardová, vedúca sekcie globálnej udržateľnosti spoločnosti Resideo, na záver predstaví prístup spoločnosti Resideo k udržateľnosti.

Smart Water: Vízia zodpovedného hospodárenia s vodou sa stane dôležitou platformou pre dialóg a diskusiu o vývoji stále inteligentnejších riešení pre hospodárenie s vodou v rezidenčnom sektore – o téme, ktorej sa spoločne venujú Resideo a univerzita POLI design.

Pokiaľ sa chcete zdarma zúčastniť akcie, zaregistrujte sa tu