ENBRA SLOVAKIA s.r.o.

S jarou sa pomaly blíži aj termín vyúčtovania za vodu a teplo. To jednotlivým vlastníkom bytov predkladá spoločenstvo vlastníkov, bytové družstvo či firma spravujúca objekt. Ako však vybrať firmu, ktorá rozpočítavanie urobí? Odporúčame postupovať podľa niekoľkých pravidiel. Cena služieb nebýva často rozhodujúca, kvalitný rozpočítavateľ naopak spravidla ponúka viac technických možností odpočtov a dodatočné služby. Pri výbere môže napovedať aj členstvo v odbornej Asociácii rozpočítavateľov nákladov na teplo a vodu.

Spektrum možností

Spôsobov, ako odčítať spotrebu vody či tepla, je v súčasnosti viacero. Zatiaľ čo ešte pred pár rokmi sme sa najčastejšie stretávali s tým, že rozpočítavateľ musel v bytovom dome vstupovať osobne do každej jednotky, aby si spotrebu opísal, dnes tento spôsob pomaly ustupuje.

Pre rozpočítavateľov to znamená, že pri zbere dát o spotrebe v súčasnosti oveľa častejšie využíva technológie rádiového odpočtu. V praxi teda rozpočítavateľ nemusí vstupovať do bytu a odpočet hodnôt vykoná v rámci dosahu rádiového signálu odčítaných zariadení. Vnútri budovy, mimo objektu alebo z prechádzajúceho automobilu.

Dnes sa okrem rádiových odpočtov začínajú do popredia dostávať aj inteligentné meradlá. Tie umožňujú používateľom sledovať dáta o spotrebe v reálnom čase, údaje sa však zároveň môžu priebežne a pravidelne ukladať na úložisko pripojené k internetu. Rozpočítavateľ ich tak má kedykoľvek k dispozícii.

Podľa odborníkov pritom platí, že práve možnosť výberu čo najväčšieho spôsobu odpočtov by mala byť jedným z hlavných kritérií pri výbere rozpočítavateľa. „Rozpočítavateľ by mal zistiť reálnu potrebu zákazníka a z viacerých možností odpočtov, ktoré ponúka, potom ponúknuť takú, ktorá bude pre zákazníka zaujímavá nielen technicky, ale aj finančne. V súčasnosti je už štandardom rádiová komunikácia. Stále je dôležitá aj možnosť vizuálneho samoodpočtu prostredníctvom portálových služieb v prípade poruchy rádiovej komunikácie. Popredné spoločnosti zaisťujúce rozpočítavanie majú pod kontrolou aktuálne zmeny legislatívy a s tým aj súvisiace technické požiadavky a ponúkajú aj možnosť prenosu dát cez internet či inú dátovú cestu tak, aby mal používateľ svoju spotrebu úplne pod kontrolou. Snažia sa tak nielen poskytnúť používateľom komfort, ale zároveň sú aj pripravení na očakávané zmeny v pravidlách pre rozpočítavanie. Pokiaľ SVB či bytové družstvo po takej firme siahne, spravidla neurobí chybu,“ uvádza Jana Morháčová, vedúca oddelenia rozpočítavania v spoločnosti ENBRA SLOVAKIA.

Lídri sledujú trendy a spravodlivosť

Väčšina bytových domov sa pri výbere špecializovanej firmy rozhoduje podľa ceny ponúkaných služieb. Ich výška však o kvalite rozpočítavateľa nemusí rozhodovať. „S rozpočítavaním sa spája zložitá legislatíva. Preto by spoľahliví rozpočítavatelia mali sledovať skôr nové trendy na trhu spolu s platnou legislatívou a tiež jej budúcimi úpravami. Mali by poskytnúť aj dodatočné služby, poradenstvo a pomoc napríklad v otázkach spravodlivejšieho rozpočítavania nákladov,“ hovorí Morháčová. Pravidlá na rozpočítavanie nákladov sa totiž neustále vyvíjajú a závisia nielen od vývoja energetickej legislatívy Európskej únie, ale aj od vývoja energetickej legislatívy SR. Povinnosť mať nainštalované meradlá s diaľkovým odpočtom bude síce na Slovensku platiť až od roku 2027, už teraz sa však môžeme stretnúť s modernými variantmi, ktoré umožňujú sledovať spotrebu tepla a vody podstate v reálnom čase.

Etiku kontroluje spolok

S prípravou novely zákona štátnym orgánom pomáha Asociácia rozpočítavateľov tepla a vody (ARTAV Slovensko). Práve členstvo v asociácii je podľa odborníkov ďalším signálom, že služby rozpočítavateľa budú kvalitné. „Spoločnosti, ktoré sú členmi ARTAV Slovensko, sa zaväzujú, že rozpočítavanie nákladov na teplo a spotrebu vody vykonávajú podľa platných predpisov a používajú technické prostriedky vyhovujúce platným normám. Ide o renomované firmy, ktoré okrem dodržiavania právnych noriem a profesijnej etiky pri výkone svojej činnosti dbajú aj na potreby zákazníkov,“ vysvetľuje predseda ARTAV Slovensko Dušan Slobodník.

Viac informácií na www.enbra.sk